سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده

عناوین

سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده

سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده یک فرآیند نوآورانه است که از فرآیند نگهداری هوادهی گسترده مواد جامد بیولوژیکی برای ایجاد یک سیستم بسیار پایدار و راحت عمل می کند. قابلیت های این فناوری بی نظیر به مراتب فراتر از تصفیه با استفاده از روش لجن فعال هوادهی گسترده معمولی است. این فرآیند، پایداری محیط عملیاتی را به حداکثر می رساند و تصفیه لجن فعال را با راندمان بالایی ارائه می دهد.

طراحی تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده کمترین هزینه ساخت و سادگی عملیاتی را تضمین می کند. این سیستم از سن لجن طولانی تری نسبت به سایر سیستم های هوازی استفاده می کند.  سن لجن، به عنوان زمان نگهداری مواد جامد یا میانگین زمان اقامت سلول شناخته می شود. ویژگی های عملکردی هر سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده، یک سیستم هوازی را تعریف می کند. سن لجن طولانی تر به طور چشمگیر سطح BOD و آمونیاک پساب را  به ویژه در آب و هوای سرد کاهش می دهد.

فرآیند تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده، سطح BOD کمتر از ۱۰ میلی گرم در لیتر و نیتریفیکاسیون کامل یعنی کمتر از ۱ میلی گرم در لیتر آمونیاک را تولید می کند.

اصلاحات جزئی در سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده ، قابلیتهای آن را در نیتروژن زدایی و از بین بردن فسفر بیولوژیکی گسترش می دهد. در حالی که اکثر سیستم های هوادهی طولانی مدت لجن فعال تقریبا ۱۵ تا ۲۵ روز به حداکثر قابلیت اختلاط خود می رسند، سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال گسترده به طور مؤثر و یکنواخت حجم هوا دهی را با لجن فعال ۳۰ تا ۷۰ روزه مخلوط می کند. فرآیند تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده در مورد یک فرآیند ابتکاری لجن فعال با استفاده از احتباس مواد جامد بیولوژیکی برای ایجاد یک سیستم بسیار پایدار و کارآمد بحث می کند.

سایر محصولات: چربی گیر

سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده یک فرآیند نوآورانه است که از فرآیند نگهداری هوادهی گسترده مواد جامد بیولوژیکی برای ایجاد یک سیستم بسیار پایدار و راحت عمل می کند. قابلیت های این فناوری بی نظیر به مراتب فراتر از تصفیه با استفاده از روش لجن فعال هوادهی گسترده معمولی است. این فرآیند، پایداری محیط عملیاتی را به حداکثر می رساند و تصفیه لجن فعال را با راندمان بالایی ارائه می دهد.

طراحی تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده کمترین هزینه ساخت و سادگی عملیاتی را تضمین می کند. این سیستم از سن لجن طولانی تری نسبت به سایر سیستم های هوازی استفاده می کند.  سن لجن، به عنوان زمان نگهداری مواد جامد یا میانگین زمان اقامت سلول شناخته می شود. ویژگی های عملکردی هر سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده، یک سیستم هوازی را تعریف می کند. سن لجن طولانی تر به طور چشمگیر سطح BOD و آمونیاک پساب را  به ویژه در آب و هوای سرد کاهش می دهد.

فرآیند تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده، سطح BOD کمتر از ۱۰ میلی گرم در لیتر و نیتریفیکاسیون کامل یعنی کمتر از ۱ میلی گرم در لیتر آمونیاک را تولید می کند.

اصلاحات جزئی در سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده ، قابلیتهای آن را در نیتروژن زدایی و از بین بردن فسفر بیولوژیکی گسترش می دهد. در حالی که اکثر سیستم های هوادهی طولانی مدت لجن فعال تقریبا ۱۵ تا ۲۵ روز به حداکثر قابلیت اختلاط خود می رسند، سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال گسترده به طور مؤثر و یکنواخت حجم هوا دهی را با لجن فعال ۳۰ تا ۷۰ روزه مخلوط می کند. فرآیند تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده در مورد یک فرآیند ابتکاری لجن فعال با استفاده از احتباس مواد جامد بیولوژیکی برای ایجاد یک سیستم بسیار پایدار و کارآمد بحث می کند.

مزایای استفاده از روش هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب

به طور کلی، مزایای استفاده از فرآیندهای بیولوژیکی طبیعی مربوط به ماهیت کم فناوری یا بدون فناوری آنها است، به این معنی که این سیستم ها از نظر ساخت و کار و تولید نسبتاً آسان هستند و با توجه به بودجه و قیمت کم آن که جذابیت آنرا به همراه داشته است. با این وجود، سادگی و هزینه کم آنها ممکن است فریبنده باشد زیرا سیستم این سیستم برای اطمینان از عملکرد صحیح به بازرسی های مکرر و نگهداری مداوم احتیاج دارد. نگرانی ها شامل اضافه بار هیدرولیک، رشد بیش از حد گیاهان و از بین رفتن گیاهان مختلف طبیعی است. به همین دلیل و به دلیل میزان زمین مورد نیاز فناوری های بیولوژیکی، بسیاری از جوامع فناوری های مبتنی بر تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده مکانیکی را ترجیح می دهند که به زمین کمتری نیاز دارند و امکان کنترل بهتر عملیات را دارند. با این حال، این سیستم ها به طور کلی هزینه بالایی دارند و برای کار با آنها نیاز به پرسنل با تجربه بیشتری نیاز می باشد

.

سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال گسترده
سیستم تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده

معایب تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده

معایب تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده معمولاً مربوط به هزینه ساخت و سهولت کار آن است. سیستم های مکانیکی برای ساخت و بهره برداری از آنجایی که به نیروی متخصص نیاز دارند، می توانند هزینه بالایی داشته باشند. با این وجود، آنها محیطی کنترل شده تری را ارائه می دهند که کیفیت پایداری پساب را به وجود می آورد. از طرف دیگر سیستم های بیولوژیکی طبیعی از لحاظ زمینی پررنگ تر هستند و به اپراتورهای با مهارت کمتری احتیاج دارند. همچنین بسته به زمان، نوع گیاهان و حجم بارگیری فاضلاب می توانند پساب هایی با کیفیت متغیر تولید کنند. به طور کلی پیچیدگی و هزینه فن آوری های تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده با کیفیت پساب تولید شده افزایش می یابد.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال گسترده
فرآیند هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب

کاربردهای تصفیه به روش لجن فعال گسترده

مواد حاصل از لجن فعال در طی تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده در موارد مختلف از جمله تولید انرژی و کود طبیعی و … مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این آلکیل بنزن سولفونات های خطی، سورفاکتانت آنیونی با کاربرد گسترده ای به عنوان مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرند. دفع فاضلاب حاوی این مواد شیمیایی منجر به اثرات منفی محیطی می شود. در مطالعات اخیر، عملکرد فرآیند تصفیه فاضلاب به این روش در تصفیه خانه فاضلاب پاوه و سیستم لجن فعال معمولی در کرمانشاه با حذف LAS و تقاضای اکسیژن شیمیایی  مقایسه شده است. مقدار حذف LAS در سیستم های CAS و EAAS به ترتیب ۹۳.۷۳ و ۹۶.۷ درصد محاسبه شده است. طبق این محاسبات نتیجه گیری شد که سیستم EAAS ممکن است برای تصفیه فاضلاب شهری با LAS ، COD و راندمان حذف مواد جامد معلق در مقایسه با سیستم CAS می تواند بیشتر و کاربردی تر مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر فعالیت های گسترده ای داشته که با بهره گیری از نیروی متخصص و کارآمد توانسته بهترین نتایج را ارائه دهد. شما می توانید برای اجرا، پیاده سازی مدیریت پروژه های زیرساختی خود را به تیم متخصص اوژن بسپارید و بهترین خدمات را در پروژه های خود در زیرساخت های فاضلابی دریافت نمایید.

مزایای استفاده از روش هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب

به طور کلی، مزایای استفاده از فرآیندهای بیولوژیکی طبیعی مربوط به ماهیت کم فناوری یا بدون فناوری آنها است، به این معنی که این سیستم ها از نظر ساخت و کار و تولید نسبتاً آسان هستند و با توجه به بودجه و قیمت کم آن که جذابیت آنرا به همراه داشته است. با این وجود، سادگی و هزینه کم آنها ممکن است فریبنده باشد زیرا سیستم این سیستم برای اطمینان از عملکرد صحیح به بازرسی های مکرر و نگهداری مداوم احتیاج دارد. نگرانی ها شامل اضافه بار هیدرولیک، رشد بیش از حد گیاهان و از بین رفتن گیاهان مختلف طبیعی است. به همین دلیل و به دلیل میزان زمین مورد نیاز فناوری های بیولوژیکی، بسیاری از جوامع فناوری های مبتنی بر تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده مکانیکی را ترجیح می دهند که به زمین کمتری نیاز دارند و امکان کنترل بهتر عملیات را دارند. با این حال، این سیستم ها به طور کلی هزینه بالایی دارند و برای کار با آنها نیاز به پرسنل با تجربه بیشتری نیاز می باشد.

سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال گسترده
سیستم تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده

معایب تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده

معایب تصفیه فاضلاب لجن فعال هوادهی گسترده معمولاً مربوط به هزینه ساخت و سهولت کار آن است. سیستم های مکانیکی برای ساخت و بهره برداری از آنجایی که به نیروی متخصص نیاز دارند، می توانند هزینه بالایی داشته باشند. با این وجود، آنها محیطی کنترل شده تری را ارائه می دهند که کیفیت پایداری پساب را به وجود می آورد. از طرف دیگر سیستم های بیولوژیکی طبیعی از لحاظ زمینی پررنگ تر هستند و به اپراتورهای با مهارت کمتری احتیاج دارند. همچنین بسته به زمان، نوع گیاهان و حجم بارگیری فاضلاب می توانند پساب هایی با کیفیت متغیر تولید کنند. به طور کلی پیچیدگی و هزینه فن آوری های تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده با کیفیت پساب تولید شده افزایش می یابد.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال گسترده
فرآیند هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب

کاربردهای تصفیه به روش لجن فعال گسترده

مواد حاصل از لجن فعال در طی تصفیه لجن فعال هوادهی گسترده در موارد مختلف از جمله تولید انرژی و کود طبیعی و … مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این آلکیل بنزن سولفونات های خطی، سورفاکتانت آنیونی با کاربرد گسترده ای به عنوان مواد شوینده مورد استفاده قرار می گیرند. دفع فاضلاب حاوی این مواد شیمیایی منجر به اثرات منفی محیطی می شود. در مطالعات اخیر، عملکرد فرآیند تصفیه فاضلاب به این روش در تصفیه خانه فاضلاب پاوه و سیستم لجن فعال معمولی در کرمانشاه با حذف LAS و تقاضای اکسیژن شیمیایی  مقایسه شده است. مقدار حذف LAS در سیستم های CAS و EAAS به ترتیب ۹۳.۷۳ و ۹۶.۷ درصد محاسبه شده است. طبق این محاسبات نتیجه گیری شد که سیستم EAAS ممکن است برای تصفیه فاضلاب شهری با LAS ، COD و راندمان حذف مواد جامد معلق در مقایسه با سیستم CAS می تواند بیشتر و کاربردی تر مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر فعالیت های گسترده ای داشته که با بهره گیری از نیروی متخصص و کارآمد توانسته بهترین نتایج را ارائه دهد. شما می توانید برای اجرا، پیاده سازی مدیریت پروژه های زیرساختی خود را به تیم متخصص اوژن بسپارید و بهترین خدمات را در پروژه های خود در زیرساخت های فاضلابی دریافت نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.