روش های تصفیه پساب صنایع دارویی

عناوین

تصفیه پساب صنایع دارویی

با تصفیه فاضلاب بهداشتی صنایع دارویی ترکیبات دارویی به طور معمول در فرآیندهای دسته ای تولید می شوند که منجر به وجود طیف گسترده ای از محصولات در فاضلاب ها شده و در عملیات مختلف مورد استفاد قرار می گیرند. در نتیجه مقادیر زیادی آب برای شستشوی مواد جامد، استخراج یا شستشوی تجهیزات استفاده می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و بیمارستانی موجود در پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی اوژن
حذف مواد آلی، الکل و… موجود در صنایع دارویی و بیمارستانی توسط پکیج تصفیه فاضلاب اوژن اطلس سپهر

تصفیه پساب صنایع دارویی امری است که در پی تولید فاضلاب صنایع دارویی مورد نیاز می باشد. سیستم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی به میزان زیادی در جریان و ترکیب متفاوت بوده و متناسب با عواملی مانند میزان تولید، آماده‌سازی خاصی، فعالیت هایی که باعث تولید پساب دارویی می گردد و… می باشد. همه این متغیرها بدان معنی است که آلودگی پساب نهایی می تواند بسیار زیاد باشد. در ادامه به بررسی فاضلاب صنایع دارویی و نحوه تصفیه آن پرداخته می شود.

فاضلاب صنایع دارویی و انواع آلودگی ها

  • مقدار زیادی مواد آلی که قسمت اعظمی از آن به راحتی قابل تجزیه است. از جمله الکل، استون و غیره.
  • ترکیبات آلی و مواد نسوز ضعیف و به تدریج تجزیه پذیر، ترکیبات معطر، هیدروکربنهای کلر و غیره.
  • ترکیبات مهار کننده و سمی مانند آنتی بیوتیک
  • صابون ها و مواد شوینده با مواد ضدعفونی کننده
پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی اوژن اطلس
پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و بیمارستانی اوژن اطلس

بیشتر پساب‌های دارویی در پایان فرآیند تولید با استفاده از تجهیزات شستشو تولید می شوند. مقادیر کوچکتر و آلاینده دیگری نیز از تصفیه پساب مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله گذر از اسمز معکوس و بازسازی رزین های تبادل یونی، تمیز کردن تاسیسات، پساب حاصل از آزمایشگاه ها و غیره.

بهترین تکنیک ها برای تصفیه پساب صنایع دارویی، با توجه به تنوع قابل توجه آنها و طیف گسترده ای از ترکیبات ممکن، به هر مورد خاص بستگی دارد. گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر یکی از شرکت های فعال در زمینه اجرا و پیاده‌سازی پروژه های زیرساختی و فاضلابی می باشد که از نیروی متخصص و با تجربه اوژن برای این منظور بهره می برد.

 منابع تولید تصفیه پساب صنایع دارویی

وجود ترکیبات دارویی در آب آشامیدنی از دو منبع مختلف ناشی می شود، فرایندهای تولید صنعت داروسازی و استفاده مشترک از ترکیبات دارویی و در نتیجه حضور آنها در فاضلاب شهری و مزرعه که می تواند برای محیط زیست و سلامتی خطرناک باشد.

پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع دارویی اوژن اطلس
تصفیه فاضلاب های حاصل از فرآیندهای مختلف در ساخت داروسازی توسط پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی اوژن اطلس

فاضلاب های حاصل از فرآیندهای مختلف در ساخت داروسازی و دارو حاوی طیف گسترده ای از ترکیبات هستند. علاوه بر این، استفاده مجدد از آب پس از حذف آلاینده ها، چه دارویی و چه به صورت دیگری، توسط این صنایع مورد نیاز است. با توجه به کمبود منابع آب، درک و توسعه روش های تصفیه فاضلاب صنایع دارویی به عنوان بخشی از مدیریت آب ضروری است.

منابع مختلف پساب فاضلاب در صنعت داروسازی مشخص شده که به تصفیه پساب  نیاز دارند و بهترین فناوری های موجود برای حذف آنها به طور انتقادی ارزیابی شده است. پساب حاصل از بخشهای مختلف مواد دارویی فعالAPI ، داروهای فله ای و داروهای مرتبط که از مقادیر زیادی آب استفاده می کنند، ارزیابی شده است و راهکارهایی برای تصفیه پساب صنایع دارویی با ارزش تا حد زیادی پیشنهاد شده است.

روش های تصفیه پساب صنایع دارویی

هیچ فناوری واحد نمی تواند داروها را از فاضلاب‌ها به طور کامل حذف کند. به نظر می رسد استفاده از روشهای تصفیه پساب صنایع دارویی مرسوم به همراه راکتورهای غشایی و روشهای پیشرفته پس از تصفیه پساب صنایع دارویی که منجر به یک فناوری تصفیه فاضلاب ترکیبی می شود بهترین گزینه است.

در سالهای اخیر، تأکید بر کاربردهای علمی و تحقیقاتی مهندسی در تصفیه فاضلاب صنعتی صنایع دارویی بوده که روش اصلی آن فناوری فیزیک وشیمیایی است، تغییر یافته است. روش های مختلف برای تصفیه پساب صنایع دارویی شامل موارد زیر می باشند.

  • تصفیه شیمیایی

در تصفیه شیمیایی معمولاً از روشهای شیمیایی برای تصفیه پساب صنایع دارویی در فرآیند آلودگی ثانویه با استفاده از مواد شیمیایی استفاده می شود. به عنوان مثال روش تصفیه آهن و کربن، از یک روش تصفیه آهن و کربن استفاده می کند و روش اوزوناسیون برای بهبود ارزش فاضلاب های آنتی بیوتیکی است و بر میزان حذف BOD اثر خوبی دارد. در طول تصفیه پساب صنایع دارویی توسط فرآیند اوزوناسیون، میزان COD و pH مصرف فاضلاب پس از تصفیه دچار تحول بزرگی می شود.

تصفیه پساب صنایع دارویی

  • تصفیه بیولوژیکی

تصفیه بیولوژیکی می تواند پساب دارویی را پس از گسترش لجن تصفیه کند. این روش بر مزایای استفاده از روش لجن فعال و روش بیوفیلم متمرکز است و این ماده برای فاضلاب با تغییرات زیاد در کیفیت و کمیت آب و مواد آلی بسیار مناسب است که به طور کلی می تواند در ترکیب روش های لجن فعال معمولی مورد استفاده قرار گیرد. از این روش تصفیه می توان برای تصفیه پساب صنایع دارویی که باعث تورم لجن می شود، استفاده کرد و در مواد سمی و بافرهای pH نیز نقش دارد. کربن فعال بیولوژیکی می تواند به طور موثری میکروارگانیسم ها را از بین ببرد و تخریب آلاینده ها را تا حد زیادی بهبود بخشد.

  • تصفیه فیزیکی

روش تصفیه فیزیکی یک روش دیگر برای تصفیه است که در آن تصفیه فاضلاب دارویی مطابق با فرآیند تصفیه بیولوژیکی انجام می شود و پس از آن در فرآیند پیش تصفیه و پس از تصفیه برای عناصر مختلف در صنعت داروسازی بهتر است تصفیه فاضلاب قرار می گیرد. به عنوان مثال روش جذب، روشی برای بازیابی آلاینده ها در فاضلاب جذب جامد است و با استفاده از جامد متخلخل مانند باکتری های فعال شده با کربن فعال، اسید هیومیک و غیره خالص می شود تا به تصفیه فاضلاب کمک کند.

  • تصفیه حرارتی

تجزیه و تحلیل حرارتی لجن فاضلاب دارویی، زغال سنگ قهوه ای  و مخلوط زغال سنگ لجن توسط TG پویا که در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در دامنه دما ۲۵ درجه سانتیگراد انجام می شود. مدلهای مختلف جنبشی احتمالی تجزیه حرارتی در نظر گرفته شده است. بهترین مدل های عملکرد مکانیسم زغال سنگ قهوه ای، لجن فاضلاب دارویی و مخلوط لجن زغال سنگ که یک واکنش مرتبه اول است، یک هسته N- بعدی و واکنش های رشد با N برابر با ۲ و ۴ هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.