تصفیه پساب فاضلاب چیست؟

عناوین

تصفیه پساب فاضلاب - انواع فاضلاب -

هدف از تصفیه پساب فاضلاب کاهش غلظت آلاینده های خاص تا حدی است که در آن تخلیه پساب تأثیر منفی بر محیط نداشته باشد یا تهدیدی برای سلامتی محسوب نشود.علاوه بر این، کاهش این ترکیبات تا حدی مورد نیاز است. اگرچه از نظر فنی می تواند با استفاده از تقطیر و دیونیزاسیون کاملاً خالص شود اما این کار غیر ضروری است و ممکن است برای آب دریافت کننده مضر باشد.

با توجه به اینکه ماهی و ارگانیسم های دیگر نمی توانند در آب دیونیزه شده یا مقطر زنده بمانند. برای هرگونه تصفیه پساب فاضلاب در یک مکان خاص، میزان و نوع تصفیه متغیرهایی وجود دارد که نیاز به تصمیمات مهندسی دارد. اغلب درجه تصفیه بستگی به ظرفیت جذب آب دریافت دریافتی دارد.

گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر به عنوان یکی از گروه های مهندسی پیشرو در زمینه ساخت و پیاده سازی زیرساخت های فاضلابی می باشد که می تواند با بهره گیری از تیم کارشناسی با مهارت بالا شما را در پروژه های فاضلابی و زیرساختی یاری نماید.

انواع فاضلاب

  • پساب شهری

مدیریت فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی در بسیاری از کشورها به یک چالش تبدیل شده است زیرا توسعه زیرساختی و مقررات با رشد جمعیت و شهرنشینی همگام نبوده است. تقاضای عظیم صنعت می تواند با تصفیه پساب فاضلاب و استفاده مجدد از فاضلاب شهری متعادل شود، در صورت اتخاذ این نوع برنامه فرصتی برای رشد صنعت در کشورهای مختلف نیز فراهم می شود. امکان تصفیه پساب فاضلاب و استفاده مجدد از ۴۰ تا ۵۰ درصد فاضلاب ثانویه برای مصارف آشامیدنی صنعتی و غیرمستقیم وجود دارد. اگر منابع پایدار با توجه به افزایش تقاضای آب صنعتی حفظ شود، استفاده مجدد از کمتر از ۸ درصد به میزان تقاضای آب پیش بینی شده تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰تا۴۰ درصد افزایش می یابد. تصفیه پساب فاضلاب و تولید آب صنعتی از فاضلاب ثانویه شهری و نیمه شهری مناطق شهری می توانند با ایجاد یک همکاری مشترک شهری و صنعتی، دسترسی آب به بخشهای صنعتی را افزایش دهند.

تصفیه پساب فاضلاب - Wastewater
تصفیه پساب فاضلاب
  • پساب صنعتی

پساب صنعتی یکی از پساب های فاضلابی می باشد که به محیط زیست آسیب می زند و شامل آلاینده های بسیاری می باشد. انواع کلی آلاینده های پساب صنعتی شامل ارگانیسم های بیماری زا، زباله ها، مواد مغذی گیاهان، مواد شیمیایی آلی مصنوعی، مواد شیمیایی معدنی، میکروپلاستیک، رسوبات، مواد رادیواکتیو، روغن و گرما است. فاضلاب منبع اصلی سه نوع اول است و مزارع و تأسیسات صنعتی نیز منبع برخی از آنها هستند. رسوب حاصل از خاک فرسوده به عنوان آلاینده در نظر گرفته می شود زیرا می تواند به اکوسیستم های آبی آسیب برساند، و گرما، به ویژه آب حاصل از خنک سازی نیروگاه به دلیل تأثیر نامطلوب آن بر میزان اکسیژن محلول و عمر آب در رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان آلاینده های پساب صنعتی در نظر گرفته می شود.

  • پساب کشاورزی

پساب های کشاورزی از جمله پساب هایی می باشند که می توانند وارد فاضلاب ها شده و با آنها ترکیب شوند. این پساب ها شامل آب های حاصی از شستشوی محصولات کشاورزی، آبیاری، زهکشی و مراقبت از زمین های دامداری می باشد. تصفیه پساب فاضلاب، چه از خطوط فاضلاب و چه از دریاچه آلوده شیمیایی، می تواند هزینه فراوانی را در پی داشته باشد. اگر یک کشور فقیر و به خصوص روستاهای کوچک در آن کشور نتوانند آب آشامیدنی تمیز تولید کنند، مطمئناً قادر به تهیه آب تمیز برای اهداف آبیاری نیز نخواهند بود. بعضی اوقات کشاورزان از آب رودخانه های آلوده به فاضلاب یا رواناب مزارع دام، صنعت و سایر منابع آلوده برای آبیاری محصولات زراعی خود استفاده می کنند. این امر باعث می شود باکتری های آن به داخل محصولا رفته کنند که افراد و حیواناتی که از این محصول مصرف می کنند می توانند بیمار شوند.

پساب های کشاورزی - Agricultural effluent disposal
پساب های کشاورزی

انواع روش تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه پساب فاضلاب صنعتی از بین بردن ناخالصی های ناخواسته در آب است. چندین روش مختلف برای تصفیه پساب فاضلاب وجود دارد. این‌ها شامل فرایندهای بیولوژیکی، تجهیزات فیزیکی و درمان شیمیایی است..

  • روش های فیزیکی

تصفیه پساب فاضلاب به روش فیزیکی به طور معمول از تکنیک های تصفیه تشکیل شده است که شامل استفاده از صفحه ها، فیلتر ماسه ای یا غشاهای تصفیه جریان متقابل است.

  • صفحه ها: به طور معمول به عنوان روش پیش تصفیه برای از بین بردن مواد معلق بزرگتر استفاده می شود.
  • تصفیه ماسه و یا چندرسانه ای: اغلب برای فیلتر کردن مواد جامد معلق استفاده می شود. مواد جامد معلق کوچکتر و مواد جامد محلول در فاضلاب، اغلب قادر به عبور از این فیلترها هستند و نیاز به تصفیه ثانویه دارد.
  • فیلتراسیون غشایی: از غشاهای سد میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون یا نیمه نفوذپذیر نانو یا اسمز معکوس برای حذف مواد جامد معلق و کل مواد جامد محلول استفاده می شود.

روشهای فیزیکی تصفیه پساب فاضلاب در تصفیه و بازیافت آب مفید است.

  • روش های شیمیایی

مواد شیمیایی هنگام تصفیه پساب فاضلاب در مجموعه ای از فرآیندهای مورد استفاده برای تسریع در ضد عفونی استفاده می شوند. این فرایندهای شیمیایی که باعث واکنش شیمیایی می شوند، فرآیندهای واحد شیمیایی نامیده می شوند و در کنار فرآیندهای تمیز کردن بیولوژیکی و فیزیکی برای دستیابی به استانداردهای مختلف آب مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد شیمیایی تخصصی مانند کلر، پراکسید هیدروژن ، کلرید سدیم و هیپوکلریت سدیم یا سفید کننده بعنوان مواد ضدعفونی عمل می کنند و به تصفیه پساب فاضلاب در مراکز درمانی کمک می کنند.

چندین فرآیند واحد شیمیایی وجود دارد که آب را آلوده می کنند، می توان مواردی از قبیل انعقاد شیمیایی، رسوب شیمیایی، اکسیداسیون شیمیایی و پیشرفته، تبادل یونی و خنثی سازی و تثبیت شیمیایی که می توانند هنگام پاکسازی فاضلاب ها استفاده شوند را نام برد.

روش شیمیایی رایج ترین روش برای از بین بردن فلزات حل شده در محلول فاضلاب حاوی فلزات سمی است. برای تبدیل فلزات حل شده به شکل ذرات جامد، یک ماده حلال رسوب به پساب اضافه می شود. یک واکنش شیمیایی که توسط واکنش دهنده ایجاد می شود، باعث می شود فلزات حل شده ذرات جامد را تشکیل دهند. سپس از فیلتراسیون برای خارج کردن ذرات از مخلوط استفاده می شود. چگونگی عملکرد فرآیند تصفیه پساب فاضلاب به نوع فلز موجود، غلظت فلز و نوع حلال مورد استفاده بستگی دارد.

انواع روش تصفیه فاضلاب
انواع روش تصفیه فاضلاب – اوژن
  • روش های بیولوژیکی

تصفیه پساب فاضلاب بیولوژیکی عملکرد باکتریها و سایر میکروارگانیسم ها را برای تمیز کردن آب مهار می کند.

تصفیه پساب فاضلاب بیولوژیکی فرآیندی است که به نظر می رسد در سطح ساده ای است زیرا از فرآیندهای طبیعی برای کمک به تجزیه مواد آلی استفاده می کند اما در واقع این یک فرآیند پیچیده و کاملاً درک نشده در تقاطع زیست شناسی و بیوشیمی نیست. روشهای بیولوژیکی برای تجزیه مواد زاید آلی با استفاده از فرآیندهای سلولی معمولی به باکتریها، نماتدها یا موجودات کوچک دیگر متکی هستند. فاضلاب به طور معمول حاوی مواد آلی مانند زباله، ضایعات و غذاهای هضم شده جزئی است. همچنین ممکن است دارای ارگانیسم های بیماری زا، فلزات سنگین و سموم باشد.

هدف از تصفیه پساب فاضلاب بیولوژیکی ایجاد سیستمی است که نتیجه تجزیه مناسبی را ارائه دهد. روش بیولوژیکی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بسیاری از فرآیندهای مکانیکی یا شیمیایی مؤثر و اقتصادی تر است.

روش بیولوژیکی معمولاً به فرآیندهای هوازی و غیر هوازی تقسیم می شود. هوازی فرآیندی است که در آن اکسیژن وجود دارد، در حالی که غیر هوازی یک فرایند بیولوژیکی را توصیف می کند که در آن اکسیژن وجود ندارد.

دانشمندان توانسته اند برای دستیابی به حذف بهینه مواد آلی از فاضلاب، هر دو فرآیند بیولوژیکی هوازی و غیر هوازی را کنترل و تصحیح کنند. تصفیه پساب فاضلاب بیولوژیکی غالباً به عنوان یک فرایند تصفیه ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد تا مواد باقیمانده پس از تصفیه اولیه با فرآیندهای دیگر از بین برود. در فرآیند تصفیه پساب فاضلاب اولیه، رسوبات و موادی مانند روغن از فاضلاب خارج می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.