راز بوی بد دریاچه غرب تهران
اخبار روز

بوی بد دریاچه غرب تهران

این تالاب راز بوی بد دریاچه غرب تهران است؟« شهرداری منطقه ۲۲ از شهرک های مسکونی متخلف که فکری برای سیستم فاضلاب کشی این مجتمع ها نکرده اند شکایتی ترتیب داده

پروژه فاضلاب تهران| اوژن اطلس سپهر
اخبار روز

تغییر کلیدی در پروژه فاضلاب تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ضمن تشریح آخرین میزان پیشرفت اجرای طرح فاضلاب استان تهران، از تمرکز روی