روش های ضدعفونی کردن آب
تصفیه آب

انواع روش های ضدعفونی کردن آب

بسیاری از مردم در اکثر کشورهای در حال توسعه از کیفیت بسیار نامطلوب یا وضعیت خطرناک منابع آب عمومی رنج

ضدعفونی کردن آب
تصفیه آب

روش های ضدعفونی کردن آب فاضلاب

ضدعفونی کردن آب آشامیدنی و آب فاضلاب میزان محافظت در برابر تماس با ارگانیسم های بیماری زا را شامل می

تصفیه پساب رنگرزی و نساجی
تصفیه فاضلاب

اهمیت تصفیه پساب رنگرزی

امروزه صنایع نساجی موظف هستند تخلیه فاضلاب خود را کنترل کرده و با مراکز تصفیه فاضلاب بهداشتی خانه فاضلاب برای

تصفیه پساب صنعتی
تصفیه فاضلاب

اهمیت تصفیه پساب صنعتی

تصفیه خانه فاضلاب را می توان به عنوان یک تولید کننده آب مصرفی در نظر گرفت، زیرا با سایر مصارف آب

تصفیه پساب صنایع دارویی
تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه پساب صنایع دارویی

با تصفیه فاضلاب بهداشتی صنایع دارویی ترکیبات دارویی به طور معمول در فرآیندهای دسته ای تولید می شوند که منجر

مکانیزم صافی های چکنده
تصفیه فاضلاب

مکانیزم فرایند صافی های چکنده

صافی های چکنده برای از بین بردن مواد آلی موجود در فاضلاب کاربرد دارند و یک سیستم هواساز است که

تصفیه فاضلاب به روش فرآیند لجن فعال متعارف
تصفیه فاضلاب

فرآیند لجن فعال متعارف CAS

یک فرآیند لجن فعال متعارف با نام  CAS نیز شناخته می شود و به طور معمول دارای یک مخزن هوادهی

تصفیه فاضلاب

راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت دستگاه هایی جهت تصفیه فاضلاب با قابلیت نصب در فضاهای کوچک ساخته می

پکیج تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده
تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده

متداول ترین انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی شامل تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده ، راکتورهای ناپیوسته متوالی، نهرهای اکسیداسیون، پکیج

فرآیند بستر بی هوازی لجن
تصفیه فاضلاب

فرآیند بستر بی هوازی لجن UASB

فرآیند بستر بی هوازی لجن موسوم به UASB، یک سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی است که از روش بیولوژیک بدون استفاده

طراحی فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده
تصفیه فاضلاب

فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده IFAS

 فرآیند لجن فعال هوادهی گسترده موسوم به IFAS  یک فناوری نسبتاً جدید است که هر سیستم رشد معلق را توصیف