حل کردن ازن در آب | اوژن اطلس سپهر
تصفیه آب

فرآیند حل کردن ازن در آب

گاز ازن جهت تصفیه آب و ضدعفونی‌کردن آب آشامیدنی‌، پساب و یا هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل ناپایدار‌بودن این گاز‌، امکان ذخیره‌سازی آن مانند سایر گازها وجود ندارد‌. بنابراین باید در محل، تولید و مصرف (اختلاط کامل آب با ازن‌) گردد. برای افزایش راندمان گندزدایی لازم است که گاز اوزون به طور موثر در آب حل شود. روش‌های متنوع  بسیاری به منظور اختلاط مناسب گاز ازن در آب وجود دارد. اطلاعاتی که در زیر ارائه می‌شود، برای درک بهتر روش‌هایی که ممکن است تأثیر بگذارند، می‌باشد.

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب در پارک های صنعتی چین

مقدمه پارک های صنعتی برای پیشرفت سریع تکنولوژی چین بسیار مهم می باشند، هم اکنون تعداد ۵۵۲ پارک صنعتی در