دستگاه تصفیه آب

تصفیه آب به فرآيندی گفته مي شود که طی آن مواد شيميایی، آلاينده‌های بيولوژيکی، فلزات سنگين،گازهای معلق در آب از آن حذف می شود. فرآيند تصفيه آب به شکل های مختلفی صورت می گيرد.
تقطير، زلال سازي، ميکروفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، اسمز معکوس، روش تصفيه غشايي، فيلتر تند ماسه‌اي و…

کشتن، حذف یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مضر را می توان ضد عفونی نامید. تخریب یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا منجر به متوقف کردن تولید مثل و رشد آنها می شود. ممکن است افراد با مصرف آب آلوده حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا بیمار شوند. ضد عفونی و عقیم سازی فرآیندهای مرتبط با هم هستند اما عقیم سازی همه میکروارگانیسم های مضر و بی ضرر را از بین می برد. از این رو ضد عفونی کردن فرایندی مناسب تر است.

در سال های اخیر رشد جمعیت و افزایش سرانه تولید فاضلاب به عنوان یکی از چالش های جوامع همواره مطرح بوده است. وضع قوانین محدودکننده جهت دفع فاضلاب به محیط زیست از سوی سازمان های مربوطه و همچنین هزینه های گزاف انتقال فاضلاب به خارج شهر و مشکلات مربوط به نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، کارشناسان و طراحان سیستم های تصفیه فاضلاب را به سوی اجرای تصفیه خانه های محلی (LOCAL) تحت عنوان پکیج های تصفیه فاضلاب (Package Treatment Plant) سوق داد.

فرایند‌های تصفیه آب و حذف آلاینده‌ها

فرایند های مربوط به مراحل تصفیه و حذف آلاینده ها شامل واحد های فیزیکی مانند ته نشینی، فیلتراسیون و روش های فیزیکی گند زدایی می باشد. همچنین فرایند های شیمیایی مانند گندزدایی با مواد شیمیایی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون و تنظیم pH می باشد.

کاربرد‌های پکیج تصفیه آب

  1. آبیاری پارک ها، کشتزارها، باغات
  2. استفاده مجدد صنعتی
  3. تزریق به آب های زیرزمینی
  4. افزایش باتلاق ها و مرداب ها به منظور مرطوب نگه داشتن سطح زمین و حفظ مناظر طبیعی
ضدعفونی کننده هیدروژن پراکسید h2o2
تصفیه آب

ضدعفونی پراکسید هیدروژن

اکثر کاربردهای پراکسید هیدروژن (H2O2)  از تزریق آن به آبهای روان تشکیل شده است. دیگر مواد شیمیایی و تجهیزات لازم

ماده شیمیایی پراستیک اسید مناسب برای ضدعفونی آب
تصفیه آب

ضدعفونی اکسیدین (Oxidin)

پر استیک اسید  (C2H4O3) ترکیبی از اسید استیک (CH3COOH) و پراکسید هیدروژن  (H2O2) در محلول آبی است. اکسیدین یک مایع

گاز کلر محلول در آب
تصفیه آب

ضدعفونی کننده کلرین

کلر یا کلرین یکی از رایج ترین مواد ضد عفونی کننده برای ضد عفونی و تصفیه فاضلاب بهداشتی آب است.

مکانیزم ضدعفونی مس و نقره
تصفیه آب

ضد عفونی با مس و نقره

در صورت یونیزه شدن، از فلزاتی مانند مس و نقره می توان برای ضد عفونی آب استفاده کرد. مکانیسم ضد

کلسیم هیپوکلریت
تصفیه آب

هیپوکلریت کلسیم چیست؟

هیپوکلریت کلسیم یا پرکلرین یک ترکیب شیمیایی است که معمولاً به آن پودر سفید کننده یا اکسی کلرید کلسیم گفته می شود. این یک ترکیب یونی است که از یک کاتیون کلسیم Ca2 + و دو آنیون هیپوکلریت ClO–تشکیل شده است. با اینکه هیپوکلریت کلسیم در دمای اتاق کاملاً پایدار است اما در محیط های مرطوب به آرامی تجزیه می شود که باعث می شود به آن بوی کلر دهد.

فوتوکاتالیست - ضدعفونی کننده فوتوکاتالیست
تصفیه آب

فوتوکاتالیست

ضدعفونی کننده فوتوکاتالیست (از دو بخش فوتو به معنای نور و کاتالیست تشکیل شده است) به عنوان شتاب با حضور کاتالیزور شناخته شده است. یک کاتالیزور به خودی خود تغییر نمی‌کند و در واکنش شیمیایی استفاده نمی‌شود. این تعریف شامل حساسیت به نور است. فرآیندی که توسط آن یک تغییر فتوشیمیایی در یک واحد مولکولی در جذب اولیه اشعه توسط یک واحد مولکولی دیگری به نام فتوسنتز صورت می‌گیرد.

روش های ضدعفونی کردن آب
تصفیه آب

انواع روش های ضدعفونی کردن آب

بسیاری از مردم در اکثر کشورهای در حال توسعه از کیفیت بسیار نامطلوب یا وضعیت خطرناک منابع آب عمومی رنج

ضدعفونی کردن آب
تصفیه آب

روش های ضدعفونی کردن آب فاضلاب

ضدعفونی کردن آب آشامیدنی و آب فاضلاب میزان محافظت در برابر تماس با ارگانیسم های بیماری زا را شامل می

نصب و تمیز کردن چربیگیر
تصفیه آب

نصب و تمیز کردن چربیگیر

برای چربیگیری نیاز به رعایت یک سری اصول است که در صورت عدم رعایت این اصول، راندمان چربیگیر به طور چشمگیر کاهش خواهد یافت یکی از آنها نصب و تمیز کردن چربیگیر…