فیلتراسیون

عناوین

فیلتراسیون | اوژن اطلس سپهر
مقدمه

ذرات معلق در آب و فاضلاب هم از نظر اندازه و هم از نظر غلظت ذرات بسیار متنوع و متفاوت می باشند. به همین دلیل از دستگاه ها و وسایل مختلفی برای کاهش ذرات معلق در آب و فاضلاب استفاده می شود.صاف کردن یا فیلتراسیون ، یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق از هرسیال از جمله آب و فاضلاب است. این ذرات معلق می توانند گل و لای ، رنگ ، مواد آلی ، پلانکتون ، باکتری ها و ذرات حاصل از خوردگی باشند.

انواع فیلتر

  •  فیلترهای سطحی که عمل جداشدن ذرات معلق از مایع در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر می باشد ، انجام می شود. مثل انواع غشاها ، کاغذ صافی یا فیلتر کیسه ای .
  •  فیلتر های عمقی که عمل جداشدن ذرات معلق از مایع در اعماق بستر استفاده می شود مثل فیلترهای ثقلی یا فیلترهای فشاری.

به طور کلی اگر غلظت مواد معلق کمتر از ۵۰ ppm باشد و مخصوصا اگر دبی پساب کم باشد برای حذف مواد معلق از فیلترها استفاده می شود ، در غیر این صورد استفاده از فرآیندهای ته نشینی اقتصادی تر است .

طبقه بندی فیلترهای عمقی

در صنعت ، در موارد مختلف ، از چهار عامل فیلتراسیون یعنی شتاب ثقل ، خلا ، فشار و نیروی گریز از مرکز استفاده می شود . بسته  به عامل فیلتراسیون فیلترها به انواع فیلتر ثقلی، فیلتر خلا، فیلتر فشاری و سانتریفیوژ طبقه بندی می شوند .

از مهم ترین فیلترهای فشاری ، فیلترهای شنی و کربنی می باشد که تفاوت آن ها در محتویات فیلتر و کاربرد آن ها می باشد به طوری که از فیلترهای شنی عمدتا جهت حذف مواد معلق و Tss آب و فاضلاب استفاده می شود درحالی که فیلتر های کربن فعال به سبب کاربرد آن ها جهت حذف رنگ و بوهای نامطلوب و همچنین حذف کلر در پیش تصفیه واحدهای اسمزمعکوس و رزین های تعویض یونی معروف می باشند.

بدنه این فیلتر ها در انواع فولادی و FRP و استوانه ای شکل ساخته می شوند .

فشار استاندارد در این فیلترها بین ۳ تا ۷ اتمسفر می باشد . اگر فشار بیش از این باشد باعث ایجاد پدیده شیارسازی می گردد که باعث می شود بخشی از بستر فیلتر ، عملکرد ناقص داشته باشد.

این فیلترها هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی در بازار موجود می باشند .

نکات بهره برداری فیلترها
  •  فیلتری که هم خوب طراحی شده و هم خوب بهره برداری می شود ، وقتی سرعت فیلتراسیون کم تر از ۱۵m/h است باید طول زمان سرویس دهی کمتر از ۲۴ ساعت نداشته باشد .
  •  راندمان فیلتراسیون به اندازه ذرات معلق در آب یا فاضلاب ورودی بستگی دارد.
  •  اگر سرعت جریان زیاد باشد راندمان حذف ذرات کم تر می شود .
  •  فیلتراسیون در دمای بالاتر بهتر انجام می شود .
  •  کمترین راندمان حذف ذرات در یک فیلتر ، ذراتی با اندازه حدود یک میکرون است .
  •  معمولا آب لازم برای شست و شوی فیلترها حدود ۱% آب فیلتر شده است و اگر ۳% شد زیاد است و اگر ۵% شد باشد فیلتر حتما اشکال دارد .

انواع فیلتر را از گروه فنی و مهندسی اوژن اطلس سپهر خریداری کنید.

فیلتراسیون
فیلتراسیون