روش تصفیه فاضلاب MBR

عناوین

روش تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR مخفف لغت (Membrane bioreactor) یکی از فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد که از ادغام یک سیستم ممبرانی مستغرق (معمولا از نوع ممبران های رشته ای توخالی Hollow fiber یا نوع لوله ای Tubular) با فرآیند لجن فعال متعارف تشکیل شده است. در واقع این فرآیند از ترکیب واحدهای هوادهی، فیلتراسیون و ته نشینی ثانویه (زلالسازی) در یک راکتور، جایگزین فرآیند های تصفیه متعارف شده است. 

در این فرآیند به علت جایگزینی واحد ته نشینی ثانویه با سیستم فیلتراسیون ممبرانی، میتوان در محدوده وسیعی برای سیستم های استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده، به عواملی از جمله کاهش تولید لجن مازاد، کیفیت بسیار بالاتر پساب خروجی و افزایش پایداری در بهره‌برداری رسید.

در فرآیند تصفیه فاضلاب MBR، معمولا ممبران ها به صورت مستغرق در واحد هوادهی قرار داشته و به صورت مستقیم با فاضلاب و مایع مخلوط در تماس بوده و با استفاده از پمپ مکنده با انرژی مصرفی کم، خلا به وجود می آید که استخراج پساب تصفیه شده از درون ممبران ها به بیرون را به دنبال دارد.

در روش تصفیه فاضلاب MBR، مقداری هوا نیز از کف واحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی تمیز شده و جامدات توسط ممبران ها کنار زده شوند. در واقع پس از وارد شدن فاضلاب به واحد هوادهی، وارد فرآیند تجزیه بیولوژیکی مواد شده و سپس پساب و توده بیولوژیکی میکروارگانیسم ها و باکتری ها جهت جداسازی وارد یک غشا ممبرانی و فیلتراسیون می گردند که یک پمپ نیروی لازم جهت عبور دادن آب از غشا فیلتر را فراهم می کند. لجن مازاد در این فرآیند نیز معمولا به صورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR
مکانیزم و عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR ارائه شده توسط گروه مهندسین اوژن اطلس سپهر

تصفیه فاضلاب به روش MBR

در تصفیه فاضلاب به روش MBR ممبران های تکی در واحد هایی با نام کاست ها، ماژول ها و یا قفسه ها قرار می گیرد و مجموعه ای از آنها (ماژول ها) به عنوان یک واحد غشایی به کارگرفته می شود. در چنین شرایظی هوا از طریق دیفیوزرهای هوادهی به صورت یکدست توزیع شده و به صورت مداوم تصفیه سطوح غشا صورت میپذیرد.

سیستم MBR، در دو نوع سیستم های تحت فشار و فضای خلا (گرانش محور) است که سیستم گرانشی به صورت غوطه ور بوده و به طور معمول از فیبرهای توخالی یا غشاهای ورقه ای تخت در بیواکتور یا یک مخزن غشای ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم های تحت فشار، کاتریج های لوله ای هستند که از خارج محیط بیواکتور قرار می گیرند. 

سایر محصولات: چربی گیر

یک سیستم MBR معمولا شامل ۱۰ الی ۱۱ زیر سیستم بوده و شامل منطقه غشایی، غربالگری مناسب و در بیشتر موارد نوعی از ضد عفونی نهایی است که می تواند ذرات و جامدات معلق از جمله باکتری ها و مواد کلوئیدی با قطر بیشتر از ۰/۱ و ۰/۴ میکرومتر را حذف کند که در تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و انسانی در تصفیه فاضلاب صنعتی کاربرد دارد. 

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR
تصفیه پساب به روش MBR و غربالگری و ضد عفونی مناسب فاضلاب

مزیت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

اصلی ترین دلیل اجرای روش بیواکتور غشایی در تصفیه فاضلاب، تشکیل لجن با غلظت بالاتر از لجن فعال معمول در راکتور بیولوژیک و پساب عاری از جامدات معلق است. به این ترتیب استفاده از فرآیند غشایی به علت محدودیت فضا در دسترس، به دلیل به کارگیری توده بیولوژیک با غلظت بالاتر (۱۵۰۰۰-۲۵۰۰۰MG/L) و جایگزینی حوضچه ته نشینی ثانویه با واحد کوچکتر غشایی به حجم و سطح کمتری نسبت به روش معمول لجن فعال نیازمند است. 

وجود محدودیت های سخت گیرانه کیفیت فاضلاب و استفاده مجدد از آن، نیازمند کیفیت بالای پساب در روش MBR قادر به حذف تمامی مواد معلق شامل باکتری ها و محتویات نیتروژن و فسفر مرتبط با آن ها و تا حدودی نیز قادر به حذف فلزات سنگین و ویروس ها است. این در حالی ایست که روش SBR و لجن فعال معمول، جهت پاکسازی پساب نیازمند اضافه شدن مرحله فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون نیز هستند. مزیت های استفاده از روش تصفیه MBR، عبارتند از: 

 • تعداد مراحل کمتر برای تامین کیفیت مطلوب
 • زلال سازی فاضلاب خروجی با کیفیت بهتر
 • عدم نیاز به سیستم کلرزنی و گندزدایی
 • تولید لجن کمتر نسبت به سایر روش های مرسوم تصفیه فاضلاب
 • عدم وجود کدورت در پساب تولیدی
 • قابلیت بهره‌برداری در غلظت های بالاتر MLSS، نسبت به سایر راکتورها
 • هزینه های بهره‌برداری و نگه داری پایین
 • جداسازی کامل لجن از آب تمیز 
 • راندمان بسیار بالا در تصفیه پساب و جلوگیری از خروج لجن با دقت بالا
پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR
تصفیه پساب به روش MBR و مزیت این روش در زلال سازی فاضلاب و حذف مواد زائد
 • عدم نیاز به واحد ته نشینی
 • کوچک شدن ابعاد مخزن هوادهی به دلیل غلظت MLSS بالا
 • اشغال کردن فضای کمتر نسبت به سایر فرآیندهای لجن فعال
 • کنترل کارآمد گرفتگی ها
 • مدولار و سهولت افزایش ظرفیت
 • تصفیه فاضلاب شور که به تشکیل لخته های ریز و ضعیف می انجامد.
 • حذف COD با تجزیه پذیری پایین، هرچند این امر در شرایطی که COD جذب توده لجن شود و یا از نظر اندازه توسط غشاء قابل حذف باشد امکان‌پذیر است.
 • امکان تغییر آسان فرآیندهای لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبرانی

کاربرد فرآیند ممبران بیواکتور یا MBR

بیواکتور های غشایی در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی در هر دو شرایط هوازی و بی هوازی قابل بهره‌برداری است و مزایای بالقوه زیادی دارد از جمله:

تصفیه فاضلاب به روش MBR
مکانیرم و نحوه عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب به روش MBR
 • استفاده مجدد و بازگردانی پساب فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب های بهداشتی به خصوص در مناطقی که به لحاظ فضای جای گیری تصفیه خانه محدودیت دارند.
 • تصفیه پساب هایی با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها
 • ارتقا ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره‌برداری
 • تصفیه پساب هایی با غلظت بالا مانند فاضلاب صنایع دارو سازی، کربوهیدارتهای آروماتیک و صنایع غذایی

معایب فرآیند MBR یا ممبران بیواکتور

 • نیاز به یک اپراتور متخصص و با مهارت کافی
 • مشکلات بهره‌برداری ناشی از گرفتگی غشا فیلتراسیون 
 • قیمت بسیار زیاد ممبران های فیلتراسیون و سیستم تصفیه

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR شرکت اوژن اطلس سپهر

 • مصرف انرژی بسیار کم
 • عدم تولید بوی نامطلوب
 • ابعاد بسیار کوچک
 • راندمان بسیار بالا در تصفیه
 • تکنولوژی ساخت بالا و…

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR

اگر چه MBR ها به طور کامل فرآیندی خودکار دارند، اما به شکل کنترل از راه دور بهره‌برداری می شوند. می توان فرایند بیوراکتور غشایی MBR در تصفیه فاضلاب را به منظور ایجاد فرآیندهای نیتریفیکاسیون، حذف فسفر و حذف کامل بیولوژیکی مواد مغذی نیتروژن و فسفر طراحی و اجرا کرد. جهت تشخیص تغییرات میزان شدت جریان و نفوذپذیری غشایی پیش از تشدید وضعیت می بایست با دقت پایش شوند.

گروه مهندسین اوژن اطلس سپهر با بکارگیری دانش روز دنیا اقدام به ارائه پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR و دیگر های پکیج ها کرده و روز به روز در حال پیشرفت و نوآوری در این زمینه میباشد. شما میتوانید جهت دریافت مشاوره و اطلاعات مورد نیاز خود با کارشناسان اوژن در تماس بوده و سوالات خود را مطرح کنید.