به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

در روزگاران قدیم، فرآیند های تصفیه آب وجود نداشت و مردم از آب های زیرزمینی و آب های سطحی به همان شکل که بود استفاده

روش های ضدعفونی آب - water disinfection methods

روش های ضدعفونی آب

مقدمه کشتن، حذف یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مضر را می توان ضد عفونی نامید. تخریب یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا منجر به