به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
  • ۹۱۳۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
  • info@ozhen.co
دوزینگ پمپ | اوژن اطلس سپهر

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ چگونه کار می کند؟ یک دوزینگ پمپ مقدار معینی از مایع شیمیایی را به داخل محفظه خود می کشد و مواد شیمیایی را