به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
سیستم های سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی

بتن یک ماده کامپوزیتی تشکیل شده از سنگ دانه های درشت متصل شده به هم و سیمان خمیری است. این ماده به مرور زمان سخت

پکیج تصفیه فاضلاب به روش ECP | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب ECF

تصفیه فاضلاب به روش ECF   انعقاد و لخته سازی الکتریکی یا همان Flotation Electro Coagulation با استفاده از جریان مستقیم برق (DC) و صفحات

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی​ | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب هوازی​

مقدمه پکیج تصفیه فاضلاب هوازی​ تصفیه فاضلاب از نظر بیولوژیکی به دو صورت هوازی و بی هوازی انجام می گیرد که تفاوت این دو روش

پکیج تصفیه فاضلاب به روش UAFB | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب UAFB

مقدمه به طور کلی برای فاضلاب های شهری با غلظت COD  قابل تجزیه بیولوژیکی کمتر، دماهای پایین تر و الزامات حذف مواد مغذی، در حال

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب SBR

مقدمه پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR یا فرآیند رئاکتور ناپیوسته متوالی به طور معمول ۵ مرحله دارند که به طور متوالی به صورت زیر

پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب MBBR

مقدمه فرآیند رشد معلق یا همان فرآیندMBBR نوعی از فرآیند لجن فعال محسوب می گردد که اضافه کردن مدیاهای معلق پلاستیکی از جنس پلی اتیلن

پکیج تصفیه فاضلاب به روش RBC | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب RBC

مقدمه پکیج تصفیه فاضلاب به روش RBC یکی از روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد. رشد میکروارگانیسم ها در فرآیند RBC به صورت هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب به روش A2O | اوژن اطلس سپهر

روش تصفیه فاضلاب A2O

مقدمه یکی از پارامترهای مهم در فرآیند تصفیه فاضلاب مقدار فسفر آن می باشد . اثرات زیان بار ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر ( سمیت