به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.

ضدعفونی

کشتن، حذف یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های مضر را می توان ضدعفونی نامید. تخریب یا غیرفعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا منجر به متوقف کردن تولید مثل و رشد آنها می شود. ممکن است افراد با مصرف آب آلوده حاوی میکروارگانیسم های بیماری زا بیمار شوند. ضد عفونی و عقیم سازی فرآیندهای مرتبط با هم هستند اما عقیم سازی همه میکروارگانیسم های مضر و بی ضرر را از بین می برد. از این رو ضد عفونی کردن فرایندی مناسب تر است.

هیچ محصولی یافت نشد.