به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.

ضدعفونی کننده الکل

در زمینه مراقبت های بهداشتی ، واژه “الکل” به دو ترکیب شیمیایی محلول در آب یعنی اتیل الکل و ایزوپروپیل الکل اشاره دارد که عموماً از ویژگی های میکروب کش کمی برخوردار هستند. سازمان FDA هیچ ماده ضد عفونی کننده شیمیایی مایع یا سطح بالای آن را با الکل به عنوان ماده اصلی فعال مشخص نکرده است. این الکل ها به سرعت باکتری کشند و نه عقیم کننده در برابر اشکال رویشی باکتری ها. آنها همچنین سل، قارچ کش و ویروس کش هستند اما اسپورهای باکتریایی را از بین نمی برند .میزان سمیت آنها هنگام رقیق کردن در غلظت زیر 50٪ به شدت کاهش می یابد و غلظت بهینه باکتری کشی محلول 60٪ -90٪ در آب است. (حجم / حجم). در این مقاله مکانیزم ضدعفونی باالکل و کاربرد های آن تشریح می شود.

در زمینه مراقبت های بهداشتی ، واژه “الکل” به دو ترکیب شیمیایی محلول در آب یعنی اتیل الکل و ایزوپروپیل الکل اشاره دارد که عموماً از ویژگی های میکروب کش کمی برخوردار هستند. سازمان FDA هیچ ماده ضد عفونی کننده شیمیایی مایع یا سطح بالای آن را با الکل به عنوان ماده اصلی فعال مشخص نکرده است. این الکل ها به سرعت باکتری کشند و نه عقیم کننده در برابر اشکال رویشی باکتری ها. آنها همچنین سل، قارچ کش و ویروس کش هستند اما اسپورهای باکتریایی را از بین نمی برند .میزان سمیت آنها هنگام رقیق کردن در غلظت زیر ۵۰٪ به شدت کاهش می یابد و غلظت بهینه باکتری کشی محلول ۶۰٪ -۹۰٪ در آب است. (حجم / حجم). در این مقاله مکانیزم ضدعفونی باالکل و کاربرد های آن تشریح می شود.

نحوه عملکرد ضدعفونی کننده الکل

عملی ترین توضیح برای اثر میکروب زدایی ماده ضدعفونی کننده الکل، دفع پروتئین است. این مکانیسم با مشاهده این نکته تأیید می شود که الکل اتیل صد در صد، ترکیب بدون آب، نسبت به مخلوط های الکل و آب قدرت کشندگی باکتری کمتری دارد زیرا پروتئین ها در حضور آب سریعتر از بین می روند. در رابطه با دناتوراسیون پروتئین مشاهدات نشان داده است که الکل باعث کاهش هیدروژنازهای باکتری اشریشیا کولی می شود و اینکه اتیل الکل فاز رشد تاخیری آئروژن های انتروباکتر را افزایش می دهد و با افزودن اسیدهای آمینه خاص می توان اثر فاز رشد تاخیری را معکوس کرد. باورها بر این است که عملکرد عقیم سازی باکتری ها با مهار تولید متابولیت های لازم از تقسیم سریع سلول ها چلوگیری می کند.

فرمول شیمیایی ماده ضد عفونی کننده الکل
فرمول شیمیایی الکل

فعالیت های میکروبی ضدعفونی

الکل متیل (متانول) ضعیف ترین عمل ضد باکتریایی الکل ها را دارد و بنابراین به ندرت در مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. فعالیت ضد باکتریایی غلظت های مختلف الکل اتیل (اتانول) در برابر انواع میکروارگانیسم ها در دوره های مواجهه از ۱۰ ثانیه تا ۱ ساعت مورد بررسی قرار گرفته است.

سودوموناس آئروژینوزا در ۱۰ ثانیه با غلظت اتانول از ۳۰٪ تا ۱۰۰٪ (حجم / حجم) کشته شد و سراتیا مارشیسنز ، اشرشیا کولی و سالمونلا در ۱۰ ثانیه با غلظت اتانول از ۴۰٪ تا ۱۰۰٪ کشته شدند. ارگانیسم های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک پیوژنز کمی مقاوم تر بودند و در ۱۰ ثانیه با غلظت اتیل الکل ۶۰٪ -۹۵٪ کشته شدند. الکل ایزوپروپیل (ایزوپروپانول) کمی باکتری کشنده تر از اتیل الکل برای E. coli و S. aureus می باشد.

الکل اتیل ، با غلظت ۸۰-۶۰٪ ، یک عامل ویروس کش قوی است که همه ویروس های لیپوفیلیک (مانند تبخال ، واکسیناسیون و ویروس آنفلوانزا) و بسیاری از ویروس های آبگریز (مانند آدنو ویروس، انتروویروس، رینو ویروس و روتا به جز ویروس هپاتیت A (HAV) یا پولیو ویروس) را غیرفعال می کند. ایزوپروپیل الکل در برابر اینترو ویروس های غیر لیپیدی فعال نیست اما کاملاً در برابر ویروس های لیپیدی فعال است. مطالعات همچنین توانایی اتیل و ایزوپروپیل الکل را برای غیرفعال کردن ویروس هپاتیت B (HBV) و ویروس تبخال و اتیل الکل در غیرفعال کردن ویروس ایدز (HIV) ، روتاویروس، اکوویروس و آستروویروس نشان داده است.

در آزمایشات اثر اتیل الکل در برابر سل ، ۹۵٪ اتانول مولدهای سل در تعلیق یا مخلوط آب طی ۱۵ ثانیه توسط ماده ضدعفونی کننده الکل کشته شد. در سال ۱۹۶۴، اسپاولدینگ اظهار داشت که الکل ها میکروب کش انتخابی برای فعالیت های سل هستند و باید استانداردی باشند که با آن همه انواع سل های دیگر مقایسه می شوند. به عنوان مثال، وی فعالیت سل را از یدوفور (۴۵۰ ppm)، یک ترکیب فنل جایگزین (۳٪) و ایزوپروپانول (۷۰٪ در حجم) با استفاده از تست لوپ حلقوی (۱۰ به توان ۶ ویروس سل در هر لوپ) مقایسه کرد و زمان تماس را که برای نابودی کامل به ترتیب ۱۲۰-۱۸۰ دقیقه ، ۴۵-۶۰ دقیقه و ۵ دقیقه نیاز بود تعیین کرد. تست لوپ حلقوی یک آزمایش پیشرفته است که برای تعیین طولانی ترین زمان برای زنده ماندن میکروب ها تولید شده است. بنابراین، این ارقام نباید در زمان مورد نیاز قرار گرفتن در معرض بیماری هنگام استفاده از این میکروب ها بر روی مواد پزشکی یا جراحی، استنباط شوند.

الکل اتیل (۷۰٪) مؤثرترین غلظت برای از بین بردن فاز بافتCryptococcus neoformans ، Blastomyces dermatitidis ، Coccidioides immitis و Histoplasma capsulatum و مراحل کشت سه ارگانیسم انترولیزه شده بر روی سطوح مختلف می باشد. مرحله کشت نسبت به عمل اتیل الکل مقاوم تر بود و حدود ۲۰ دقیقه برای ضد عفونی کردن سطح آلوده نیاز داشت ، در حالی که مرحله بافت <1 دقیقه جهت ضدعفونی شدن زمان نیاز داشت.

ایزوپروپیل الکل (۲۰٪) در کشتن کیست های Acanthamoeba culbertsoni (560) مانند کلرهگزیدین ، پراکسید هیدروژن و تیمروز موثر است.

ضدعفونی کننده الکل مناسب میکروب زدایی
ماده ضدعفونی کننده الکل

کاربردهای ضدعفونی کننده الکل

ضدعفونی کننده الکل برای استریل کردن مواد پزشکی و جراحی به طور عمده توصیه نمی شوند زیرا فاقد عملکرد اسپور کش هستند و نمی توانند در مواد غنی از پروتئین نفوذ کنند.عفونت های کشنده زخم بعد از عمل با کلستریدیوم زمانی اتفاق افتاده است که از ضدعفونی کننده الکل ها برای استریل کردن ابزارهای جراحی آلوده به اسپورهای باکتریایی استفاده شده است.

از الکل ها به طور موثری برای ضدعفونی کردن دماسنج های دهانی و روده ای، پیجر بیمارستانی، قیچی و استتوسکوپ و آندوسکوپ های فیبروپتیک استفاده شده است، اما عدم موفقیت این ضد عفونی کننده منجر به عفونت شده است. حوله های الکلی سالهاست که برای ضدعفونی کردن سطوح کوچک مانند درپوش های لاستیکی ویال های دارویی با انواع دوزها و یا بطری های واکسن استفاده می شوند. علاوه بر این، گاهی اوقات از الکل برای ضد عفونی سطوح خارجی تجهیزات (به عنوان مثال، ستتوسکوپ ها، دستگاه های تهویه مطبوع، کیسه های تهویه دستی)، مانکن های CPR ، ابزار سونوگرافی یا مناطق آماده سازی دارو استفاده می شود. دو مطالعه اثربخشی ۷۰٪ الکل ایزوپروپیل در ضدعفونی کردن مبدل قابل استفاده مجدد در یک محیط کنترل شده را نشان داده اند. در مقابل، سه شیوع عفونت جریان خون زمانی که الکل برای ضد عفونی کننده هد مبدل در یک مرکز مراقبت های ویژه مورد استفاده قرار گرفت، مشاهده گردید.

کمبود  اطلاعات در مورد تاثیر ضدعفونی کننده الکل در تجهیزات این است که آنها به اتصالات پوسته سازه ای لنز آسیب می رسانند، تمایل به تورم و سفت شدن لاستیک و برخی از لوله های پلاستیکی پس از استفاده طولانی مدت و مکرر ، کاشی های پلاستیکی و پلاستیکی سفید کننده و آسیب به نکات تن سنج (با خراب شدن چسب) بعد از معادل ۱ سال کارکرد معمول. قطعات دستگاه تنونومتر که به مدت ۴ روز در الکل خیس شده و سطوح ضبر ایجاد شده است که به طور بالقوه می تواند باعث آسیب قرنیه شود ؛به نظر می رسد که این امر با ضعف مواد سیمانی مورد استفاده در ساخت دوقلوها ایجاد شده است. هنگامی که نکات تنومتر بلافاصله قبل از اندازه گیری فشار داخل چشمی با الکل جابجا شدند، کدورت قرنیه گزارش شده است. الکل ها قابل اشتعال هستند و به همین دلیل باید در یک منطقه خنک و با تهویه مناسب نگهداری شوند. آنها همچنین به سرعت تبخیر می شوند ، به همین جهت مدت زمان طولانی در معرض قرار گرفتن را دشوار می کند مگر اینکه موارد غوطه ور شوند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضدعفونی کننده الکل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *