مخزن آب پلی اتیلن

تاریخ بروزرسانی قیمت‌ها ۱۷ /۰۳ /۱۴۰۲

قیمت مخزن آب پلی اتیلن عمودی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50585,049,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50584,612,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52756,195,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,950,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50735,890,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52755,564,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL55858,552,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL55856,663,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL6010211,224,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669610,660,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL601029,353,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL6613213,899,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU6613213,200,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL6613211,957,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU7912113,700,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL8511917,604,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU8412916,720,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL8511916,237,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL7217020,028,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL7217017,101,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118520,950,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413723,230,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL13313232,169,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL13313228,886,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL10914529,716,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914527,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL8821229,260,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020831,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL8821231,783,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516332,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL12117242,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU12316440,290,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL12117240,793,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL10820043,023,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL10820041,661,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL13218851,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323751,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018448,680,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL13218850,498,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL11323750,498,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL15320879,632,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL13624679,632,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL13624679,480,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420575,500,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL15320879,480,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL183185100,059,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL18318598,191,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT177195101,012,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT15724899,513,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL222160126,310,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL222160124,277,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL188225130,402,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL188225113,000,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250120,000,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL222190145,938,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL222190140,059,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU220240174,470,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL195295197,030,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL195295191,310,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL255235248,367,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه210342251,930,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250248,370,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL255235243,667,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT256340363,980,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL255325367,793,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325355,153,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL290340464,251,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL290340441,457,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید

قیمت مخزن آب پلی اتیلن افقی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL7144486,092,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL7144484,204,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL7354586,195,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL7354585,492,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL99606812,525,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL99606810,214,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL112627013,263,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL112627010,100,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL105707713,994,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU103697813,280,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL105707711,595,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL124707716,879,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL124707714,951,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL135798621,369,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU133758920,300,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL135798617,074,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL171819128,840,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL171819126,789,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL155909829,536,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL155909828,147,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU170889527,100,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810928,080,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL16810011035,111,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810933,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL16810011032,226,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU16610311437,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL20211011652,032,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU19111412149,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL20211011648,847,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL20212413564,824,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU21312012561,560,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL20212413562,174,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL24014015296,436,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU23614115291,580,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL24014015294,400,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL250159170136,849,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL250159170133,457,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL245180190182,751,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU230175188173,610,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL245180190179,286,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT360197219328,323,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس

عناوین

مخزن آب پلی اتیلن | اوژن اطلس سپهر

مخزن آب پلی اتیلن (polyethylene water tank) بیشتر جهت ذخیره‌سازی آب و هر نوع سیالی که با پلی اتیلن سازگار باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخزن آب پلی اتیلن معمولا در صنایعی نظیر صنعت ساختمان، کشاورزی، صنایع شیمیایی (جهت ذخیره سازی مواد)، مخازن تصفیه فاضلاب و آب و حمل و نگهداری سیالات سازگار نیز استفاده می‌شوند.

امروزه در دنیا، ذخیره‌سازی، حمل و بسته‌بندی انواع آفت‌کش‌ها و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر توسط همین مخازن پلی اتیلنی انجام می‌پذیرد. نام دیگر مخازن پلی اتیلنی‌، مخزن پلیمری است که به دلیل سهولت در تولید و مقرون به صرفه بودن از نظر قیمت از محبوبیت بسیار زیادی در بازار برخوردار هستند و استفاده از آن‌ها بسیار عمومیت یافته است.

مخزن پلی اتیلن نوعی مخزن نگهداری و ذخیره‌سازی آب است که از ورق پلی اتیلن تک لایه یا چند لایه ساخته شده است. مخازن پلی اتیلن به عنوان تانکر پلاستیکی آب نیز شناخته می شوند. مخزن پلی اتیلن تحت تأثیر مواد شیمیایی خاک و مواد شیمیایی و گازهای موجود در فاضلاب قرار نمی گیرد، بنابراین زنگ نمی زند و دچار خوردگی نمی شوند و مانند سایر مخازن نیازی به پوشش اضافی ندارند.

این تانکر می‌تواند در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد. تعدادی از این مخازن آماده و در اندازه‌های مختلف تولید می‌شوند. در حالی که برخی دیگر می‌توانند به صورت سفارشی برای مناطق خاصی ساخته شوند. در ادامه می‌توانید اطلاعاتی درباره مخازن پلی اتیلن از قبیل: مزایای مخارن پلی اتیلن، معایب و نقاط ضعف آن‌ها و… را مطالعه فرمایید.

کاربرد مخزن پلی اتیلن

از تانکرهای پلی اتیلن برای حمل و ذخیره انواع مایعات با دمای زیر ۴۰ درجه سانتیگراد با قابلیت تحمل فشار جوی محیط استفاده می‌شود. بیشترین کاربرد مخازن پلی اتیلن یا به اصطلاح تانکر آب شرب پلاستیکی برای ذخیره آب آشامیدنی است. این مخازن می توانند چند لایه بوده و در مقادیر مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتری طراحی و تولید شوند.

طراحی، تولید، ساخت و فروش مخزن پلی اتیلن (Polyethylene septic tank)
از تانکرهای پلی اتیلن برای حمل و ذخیره انواع مایعات با قابلیت تحمل فشار جوی محیط استفاده می‌شود.

قیمت مخزن آب پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن مقرون به صرفه‌تر از مخازن دیگر هستند و قابلیت ساخت آن‌ها در اندازه‌های مختلف، به محبوب‌ترین مخازن جهت نگهداری آب شرب تبدیل کرده است. مخازن پلی اتیلن به دلیل هزینه کم و مزایای دیگر، بیشترین استفاده را در زمینه ذخیره آب آشامیدنی دارند.

مخازن پلی اتیلن علاوه بر چند لایه بودن به صورت یک لایه، در ضخامت‌های بزرگتر نیز ساخته می شوند. لایه نهایی داخلی مخزن آب شرب پلی اتیلن باید عاری از مواد افزودنی باشد. مخازن آب آشامیدنی ساخته شده از پلی اتیلن نیز می‌توانند به صورت دستی و در محل ساخته شوند. منابع پلی اتیلن به صورت عمده که ضخامت ۱۰ میلیمتر به بالا دارند، در محل پروژه ساخته می شوند.

مزایای مخزن آب شرب پلی اتیلن

تانکرهای آب پلی اتیلن بیشترین کاربرد را در بازار داخلی دارند. زیرا در برابر محیط زیست و نور مقاوم هستند. مخازن پلی اتیلن در مقایسه با مخازن گالوانیزه دارای مزایای متعددی هستند. این تانکرهای پلاستیکی چند لایه دارای مزایای متعددی از جمله عایق حرارتی و مقاومت در برابر خوردگی توسط مواد شیمیایی و اسیدی هستند.

مخازن آب ساخته شده از پلی اتیلن را می توان با چسباندن انتهای لوله پلی اتیلن کاروگیتی یا کورتیوب به یکدیگر نیز ساخت. مخازن پلی اتیلن کاروگیت با قطر حداکثر سه متر در کشور قابل تولید می‌باشند. مخازن پیش ساخته پلی اتیلن کاروگیت را می توان بدون استفاده از ساختار فلزی (استراکچر فلزی) دفن کرد.

فروش مخزن آب آشامیدنی در تهران

امروزه از علوم پلیمرها و پلاستیک‌ها در صنعت نگهداری آب استفاده می‌گردد. مخزن پلی اتیلن، یک مخزن آب پلاستیکی مبتنی بر پلی اتیلن با طیف گسترده ای از برنامه‌های کاربردی است. تانکرهای پلی اتیلن دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام با چگالی و وزن مولکولی متفاوتی تولید می‌شوند.

مخازن آب پلی اتیلن توسط ماشین آلات پیچیده صنعتی با استفاده از روش قالب‌گیری چرخشی تولید می‌شوند که تنها چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد. شرکت تصفیه آب و فاضلاب اوژن اطلس، ارائه دهنده خدمات طراحی، تولید و فروش مخزن پلی اتیلن در تهران و شهرستان‌ها، راهنمای مشاوره پیش از خرید مخزن پلی اتیلن در تهران و کل کشور را برای شما گردآوری کرده است.

طراحی، تولید و قیمت مخزن پلی اتلنی ساخت اوژن
مخازن ساخته شده از پلی اتیلن در اشکال و اندازه های مختلف طراحی و تولید می شوند.

انواع منبع پلاستیکی آب پلی اتیلن از نظر ظاهری

از نظر ظاهر، تانکرهای آب پلی اتیلن به شرح زیر طراحی و تولید می‌شوند:

 • مخزن ذخیره عمودی
 • مخزن افقی
 • مخزن مکعبی
 • مخزن پیش ساخته و پنلی
 • مخزن زیرپله‌ای
 • مخزن روباز

ساخت مخزن عمودی آسان‌تر و ارزان‌تر از انواع دیگر است. قیمت مخزن مکعبی پلی اتیلن بالاتر از انواع دیگر مخزن آب پلی اتیلن است. یکی دیگر از روش‌های طبقه بندی مخازن پلی اتیلن، لایه های تشکیل دهنده آن‌ها است. وجود لایه های اضافی میزان رسیدن نور خورشید به مخزن را کاهش داده و از رشد جلبک نیز جلوگیری می کند.

انواع مخزن نگهداری آب و سیالات پلی اتیلنی

مخازن ساخته شده از پلی اتیلن در اشکال و اندازه های مختلف طراحی و تولید می‌شوند. بر این اساس انواع مخازن نگهداری پلی اتیلنی به شرح زیر است:

 • مخزن پلی اتیلن یک لایه
 • مخزن پلی اتیلنی دو لایه
 • منبع پلی اتیلنی سه لایه
 • مخازن پلی اتیلن چند لایه
 • مخزن ساخته شده از پلی اتیلن فوم‌دار

هرچه تعداد لایه‌ها بیشتر باشد، قیمت تانکر آب شرب بیشتر می شود. آب و هوا و شرایط آب و هوایی در تهران بسیار گرم یا سرد نیست. در نتیجه، مخازن فوم‌دار و چند لایه مورد نیاز نیست. با این حال، از آنجا که مخازن اغلب در معرض نور طبیعی و مصنوعی قرار دارند، لازم است از مخازن دو و سه لایه استفاده شود که گرانتر از مخازن تک لایه هستند. در نتیجه برای فروش مخازن پلی اتیلن در تهران، می بایست شرایط جوی و آب و هوا را مورد بررسی قرار داد.

انواع شکل‌های منبع آب پلی اتیلن

مخازن ساخته شده از پلی اتیلن در اشکال و اندازه های مختلف بر اساس حجم، ضخامت و کاربرد در اشکال و انواع مختلف (عمودی، افقی، قیفی و..) جهت نگهداری مایعات و گازها طراحی و تولید می شوند.

پلی اتیلن چیست؟

پلی اتیلن برای اولین‌بار توسط شیمیدان آلمانی هانس فون پاچمان ساخته شد. پلی اتیلن یک ماده سفید و مومی مقاوم است که در ساخت تجهیزات مختلف کاربرد دارند. این محصول از مونومرهای اتیلن یا همان CH2 ساخته شده است. مقاومت حرارتی،‌ مکانیکی،‌ مقاومت در برابر نشتی و انعطاف بالای این محصول،‌ این ماده را برای ساخت تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب از جمله مخزن سپتیک تانک‌ مناسب کرده است.

در گذشته سنتز پلی اتیلن سخت‌تر بود. اما امروزه با ابداع روش‌های جدید سنتز و آسان‌تر شدن سنتز آن، فراوانی این ماده نیز افزایش یافته است. تجهیزات پلی اتیلنی، می‌تواند در دانسیته‌های مختلف تولید و به فروش برسد.

کاربرد مخزن پلی اتیلنی در شرایط جوی گوناگون

پلی اتیلن به دلیل خواص مکانیکی و مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی، گزینه بسیار مناسبی برای ساخت و نگهداری آب و مواد شیمیایی است. منبع پلی اتیلن، خواص بسیار مهم و خاصی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

 • دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و شرایط نامناسب محیطی میباشد.
 • آب بندی کاملی دارد و انتشار هرگونه آلودگی در خارج از آن عملا غیر ممکن است.
 • در برابر فشار های ناشی از میزان خاک اطراف مخزن دفن شده، بسیار مقاوم است.
 • ساخت آن سرعت بالایی دارد.
 • سبک وزن و حمل و نصب آن آسان است.
 • امکان جابجایی مخزن تانک پلی اتیلن حتی چند سال پس از نصب اولیه نیز وجود دارد. این امر می تواند در جابجایی های اساسی کارخانه‌ها و موسسات مفید باشد.
 • پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش نیز دارد که کمک می کند تا مقاومت محصول بالا رود.

ابعاد منبع آب شرب پلی اتیلنی

ابعاد منبع پلی اتیلن متغیر است و در حجم‌های مختلف قابل تولید است. به دلیل اینکه مخزن پلی اتیلن مطابق فرمول نمی تواند کمتر از ۴/۴ متر مکعب باشد، در ابعاد ۳.۵ متر مکعب با قطر ۱.۲ متر و طول آن ۳.۱ متر طراحی و تولید می‌شود.

نقاط ضعف منبع آب پلی اتیلن

همان طور که میدانید تاکنون هیچ محصولی تولید نشده است که همیشگی باشد. هر یک از محصولات طول عمر مشخصی دارد. مخازن و تانکرهای نگهداری و حمل مواد نیز همه پس از مدتی از بین می روند. مخازن پلی اتیلن نسبت به انواع دیگر مخازن طول عمر بسیار بالاتری دارند. اما این مخازن به دلیل خشک بودن جنس بدنه نسبت به مخازن فلزی آسیب پذیری بیشتری در برابر ضربات شدید مکانیکی که به یک نقطه وارد می شود دارند.
اگر یک مخزن پلی اتیلن در طول یک دوره طولانی زمانی بیش از ۱۰ سال در محیط باز قرار گیرد و دارای لایه محافظ در برابر یووی (UV) نباشد، یا تراکم آنتی یو وی در لایه بیرونی آن کم باشد، تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) خورشید می تواند ترکیبات پلی اتیلنی موجود در آن را از بین ببرد و آن را از یک ماده سخت و انعطاف پذیر به یک ماده سخت و شکننده تبدیل می کند و این احتمال شکستگی مخازن را افزایش می دهد.

نحوه طراحی و ساخت مخازن آب پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن به طور کلی با استفاده از فرآیندی به نام قالب گیری دورانی تولید می‌شوند. در این فرایند یک ترکیب پودری پلیمری با مواد محافط در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV) ترکیب شده و در درون یک قالب دوتکه ریخته می‌شود. مقدار ترکیبات حفاظت کننده از اشعه ماوراء بنفش استفاده شده در این مخلوط بستگی به هدف نهایی مخزن تولید شده دارد.

در ادامه قالب بسته شده و در کوره داغ با دمای مناسب پخته می‌شود. در طول فرایند حرارت، قالب در دو جهت ۳۶۰ درجه حرکت داده می شود. این حرکات باعث می‌شود با ذوب شدن ترکیب، مخلوط حاصل بر روی همه قسمت‌های قالب بنشیند. پس از تکمیل فرایند، قالب به یک اتاق خنک کننده منتقل می‌شود که در آن درجه حرارت به آرامی کاهش می‌یابد و با کاهش دما مخزن از قالب خارج می شود. البته در اشکال سفارشی می توان از تکنولوژی جوش پلی اتیلن برای تولید مخزن استفاده کرد که در مقاله‌ای دیگر مفصلا به آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت مشاوره و انتخاب مخزن نگهداری و ذخیره پلی اتیلنی مناسب بر اساس شرایط محیطی و همچنین تهیه و خرید مخزن پلی اتیلن با کیفیت و با قیمت مناسب، می‌توانید با متخصصان گروه تصفیه آب و فاضلاب اوژن اطلس سپهر تماس حاصل فرمایید. انتخاب صحیح محصولات پلی اتیلنی و منبع آب پلی اتیلن، می‌تواند از نظر هزینه به صرفه باشد و همچنین کارایی سیستم را بالا ببرد.

 

قیمت و خرید مخزن آب پلی اتیلن اوژن اطلس
مخازن پلی اتیلن به طور کلی با استفاده از فرآیندی به نام قالب گیری دورانی تولید می‌شوند.

دستگاه تصفیه فاضلاب

طراحی، تولید و اجرای انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

مشاوره و خرید

تماس با ما

طراحی، تولید و مشاوره با کارشناسان گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر