روش تصفیه فاضلاب SBR

عناوین

روش تصفیه فاضلاب SBR

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR یا فرآیند رئاکتور ناپیوسته متوالی به طور معمول ۵ مرحله دارند که به طور متوالی به صورت زیر انجام می پذیرد:

 •   پرشدن
 •   واکنش (هوادهی)
 •   ته نشینی (زلال سازی)
 •   تخلیه
 •   سکون

  پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR
  پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR ارائه شده توسط گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر

مرحله پر شدن مخزن فاضلاب

در این مرحله فاضلاب ورودی وارد مخزن شده و اختلاط و هوادهی در مرحله پرشدن می تواند به سه صورت انجام بگیرد:

 •   پرشدن بدون هیچ گونه اختلاط و هوادهی
 •   میکسر های اختلاط در مخزن پرشدن فعال باشند ولی هیچ گونه هوادهی در آن انجام نگیرد.
 •   پرشدن همراه با اختلاط و هوادهی باشد.

تصفیه بیولوژیکی و واکنش به حذف مواد آلی

در این مرحله بعد از ورود فاضلاب به مخزن، دیگر فاضلاب جدیدی به آن وارد نمی شود و فرآیند هوادهی و واکنش در آن شروع می شود و به عبارت دیگر تصفیه بیولوژیکی در آن اتفاق می افتد و به دلیل آنکه هیچ گونه حجم اضافی به آن وارد نمی شود، نرخ حذف مواد آلی به سرعت افزایش می یابد و بیشترین راندمان حذف CBOD در این مخزن اتفاق می افتد.

مرحله ته نشینی لجن فعال 

در این مرحله لجن فعال تحت شرایطی از قبیل:

 •  عدم وجود جریان ورودی
 •  عدم هوادهی
 •  عدم اختلاط

فرصت پیدا می کند تا ته‌نشین شود. این مرحله یکی از مهم ترین پارامترهای فرآیند تصفیه فاضلاب به روش SBR است، به دلیل اینکه اگر مواد جامد در این مخزن ته‌نشین نشود، لجن وارد مخزن تخلیه شده و کیفیت پساب تصفیه شده را پایین می آورد.

تخلیه سپتیک یا مخزن

در این مرحله پساب تصفیه شده از مخزن تخلیه می شود، به طوری که هیچ لجن بیولوژیکی همراه با آن از مخزن خارج نشود.

سکون

این مخزن در بین مخزن ورودی و خروجی قرار دارد و زمان ماند در این مخزن بسیار متفاوت بوده و بستگی به نرخ جریان ورودی و استراتژی فرآیند تصفیه دارد، لازم به ذکر است که در این مرحله مقداری لجن از زیر مخزن خارج می شود که به آن لجن اضافی می گویند تا دفع شود.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR اوژن

 •   همگی فعالیت ها در یک راکتور انجام می گیرند و نیاز به ساخت راکتورهای متعدد نیست.
 •   فضای کمی اشغال می کند.
 •   کاهش تجهیزات و دستگاه ها و به دنبال آن کاهش هزینه ساخت را در پی دارد.
 •   این روش در عملکرد و کنترل بسیار منعطف است.
 •   قابلیت حذف نیتروژن و فسفر دارد.
 •   هزینه تعمیرات و نگهداری پایینی دارد.
 •   فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی نوعی از فرآیند لجن فعال پر و خالی شونده است به این صورت که هر دو سیستم دارای هوادهی، ته نشینی است با این تفاوت که در فرآیند لجن فعال فرآیند ها به طور همزمان و در مخزن های جداگانه انجام می شود این در حالیست در فرآیند SBR فرآیندها به طور متوالی در یک مخزن انجام می گیرد. پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR را از گروه فنی و مهندسی اوژن اطلس سپهر خریداری کنید.