به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.

روش تصفیه فاضلاب SBR

عناوین

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR | اوژن اطلس سپهر
مقدمه

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR یا فرآیند رئاکتور ناپیوسته متوالی به طور معمول ۵ مرحله دارند که به طور متوالی به صورت زیر انجام می پذیرد:

 •   پرشدن
 •   واکنش(هوادهی)
 •   ته نشینی(زلال سازی)
 •   تخلیه
 •   سکون

پرشدن

در این مرحله فاضلاب ورودی وارد مخزن شده و اختلاط و هوادهی در مرحله پرشدن می تواند به سه صورت انجام بگیرد:

 •   پرشدن بدون هیچ گونه اختلاط و هوادهی
 •   میکسر های اختلاط در مخزن پرشدن فعال باشند ولی هیچ گونه هوادهی در آن انجام نگیرد.
 •   پرشدن همراه با اختلاط و هوادهی باشد.

واکنش

در این مرحله بعد از ورود فاضلاب به مخزن، دیگر فاضلاب جدیدی به آن وارد نمی شود و فرآیند هوادهی و واکنش در آن شروع می شود و به عبارت دیگر در آن تصفیه بیولوژیکی در آن اتفاق می افتد و به دلیل آنکه هیچ گونه حجم اضافی به آن وارد نمی شود، ترخ حذف مواد آلی به سرعت افزایش می یابد و بیشترین راندمان حذف CBOD در این مخزن اتفاق می افتد.

ته نشینی

در این مرحله لجن فعال تحت شرایطی از قبیل:

 •  عدم وجود جریان ورودی
 •  عدم هوادهی
 •  عدم اختلاط

فرصت پیدا می کند تا ته نشین شود. این مرحله یکی از مهم ترین پارامترهای فرآیند تصفیه فاضلاب به روش SBR است،به دلیل اینکه اگر مواد جامد به در این مخزن ته نشین نشود لجن وارد مخزن تخلیه شده و کیفیت پساب تصفیه شده را پایین می آورد.

تخلیه

در این مرحله پساب تصفیه شده از مخزن بطوری که هیچ لجن بیولوژیکی همراه با آن از مخزن خارج نشود.

سکون

این مخزن در بین مخزن ورودی و خروجی قرار دارد و زمان ماند در این مخزن بسیار متفاوت بوده و بستگی به نرخ جریان ورودی و استراتژی فرآیند تصفیه دارد لازم به ذکر است که در این مرحله مقداری لجن از زیر مخزن خارج می شود که به آن لجن اضافی می گویند تا دفع شود.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR
 •   همگی فعالیت ها در یک راکتور انجام می گیرند و نیاز به ساخت راکتورهای متعدد نیست.
 •   فضای کمی اشغال می کند.
 •   کاهش تجهیزات و دستگاه ها و به دنبال آن کاهش هزینه ساخت را در پی دارد.
 •   این روش در عملکرد و کنترل بسیار منعطف است.
 •   قابلیت حذف نیتروژن و فسفر دارد.
 •   هزینه تعمیرات و نگهداری پایینی دارد.
 •   فرآیند راکتور ناپیوسته متوالی نوعی از فرآیند لجن فعال پر و خالی شونده است به این صورت که هر دو سیستم دارای هوادهی، ته نشینی است با این تفاوت که در فرآیند لجن فعال فرآیند ها به طور همزمان و در مخزن های جداگانه انجام می شود این در حالیست در فرآیند SBR فرآیندها به طور متوالی در یک مخزن انجام می گیرد.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR را از گروه فنی و مهندسی اوژن اطلس سپهر خریداری کنید.

پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR
پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
سیستم های سپتیک تانک بتنی
سپتیک تانک بتنی

بتن یک ماده کامپوزیتی تشکیل شده از سنگ دانه های درشت متصل شده به هم و سیمان خمیری است. این ماده به مرور زمان سخت

ادامه مطلب »
پمپ تحت فشار
پمپ تحت فشار

در وهله اول، پمپ ها نقش مهمی دارند، نمونه های بارز و معمولی که با زندگی روزمره ما در ارتباط است شامل کاربرد هایی از

ادامه مطلب »