به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.

سپتیک تانک

مخزن سپتیک (septic tank) ساده‌ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک ساده‌ترین و پر کاربردترین فرآیند مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی محسوب می شود.

مخزن سپتیک تانک

سپتیک تانک دارای حوض ته نشینی است که در آن فاضلاب با سرعتی کم و بصورت متناوب به آن وارد می شود و به دلیل زمان ماند طولانی، مواد معلق ته‌نشین شده بصورت لجن در کف سپتیک جمع می شود و سپس به کمک باکتری های بی هوازی هضم می شود به عبارت دیگر فاضلاب وارد یک مخزن ته نشینی شده و سپس وارد فرآیند تصفیه بی هوازی گشته تا مواد جامد معلق و مواد آلی را حذف نماید.
سیستم های سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی

بتن یک ماده کامپوزیتی تشکیل شده از سنگ دانه های درشت متصل شده به هم و سیمان خمیری است. این

سپتیک تانک | اوژن اطلس سپهر

مخزن سپتیک تانک

مخزن سپتیک تانک (septic tank) ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه