به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
سیستم های سپتیک تانک بتنی

سپتیک تانک بتنی

بتن یک ماده کامپوزیتی تشکیل شده از سنگ دانه های درشت متصل شده به هم و سیمان خمیری است. این ماده به مرور زمان سخت

سپتیک تانک | اوژن اطلس سپهر

مخزن سپتیک تانک

مقدمه مخزن سپتیک (septic tank) ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های