لوله پلی اتیلن

تاریخ بروزرسانی قیمت‌ها ۱۶ /۰۳ /۱۴۰۲

قیمت لوله پلی‌اتیلن HDPE PE 100 با ضریب ایمنی 1.25

سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/2*
6320.364
752 1/20.46730,400
9030.64341,800
11040.94361,300
12551.2380,000
1405 1/22100,100
16062130,000
18072.49161,900
20083.05198,300
22593.86250,900
250104.83314,000
280115.98388,700
315127.52488,800
355149.55620,800
4001612.1786,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/20.28718,700
6320.39926,000
752 1/20.55135,900
9030.79151,500
11041.1776,100
12551.5198,200
1405 1/22122,200
16062.42157,300
18073.07199,600
20083.84249,600
22594.77310,100
250105.92384,800
280117.4481,000
315129.37609,100
3551411.8767,000
4001615.1981,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.22714,800
501 1/20.31420,500
6320.49432,200
752 1/20.67543,900
9030.97863,600
11041.4393,000
12551.84119,600
1405 1/22150,800
16063.04197,600
18073.79246,400
20084.69304,900
22595.89382,900
250107.3474,500
280119.1591,500
3151211.6754,000
3551414.6949,000
4001618.61,209,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.24716,100
501 1/20.37424,400
6320.5837,700
752 1/20.82853,900
9031.1876,700
11041.77115,100
12552.27147,600
1405 1/23184,000
16063.72241,800
18074.67303,600
20085.78375,700
22597.3474,500
250108.93580,500
2801111.3734,500
3151214.2923,000
35514181,170,000
4001622.91,488,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
3210.19412,700
401 1/40.29519,200
501 1/20.45329,500
6320.72146,900
752 1/21.0266,300
9031.4694,900
11042.17141,100
12552.76179,400
1405 1/23224,900
16064.52293,800
18075.71371,200
20087.05458,300
22598.93580,500
2501011715,000
2801113.7890,500
3151217.41,131,000
3551422.11,436,500
40016281,820,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/40.1499,700
3210.23215,100
401 1/40.35623,200
501 1/20.54935,700
6320.87356,800
752 1/21.2480,600
9031.77115,100
11042.62170,300
12553.37219,100
1405 1/24274,300
16066.5422,500
18076.98453,700
20088.56556,400
225910.9708,500
2501013.4871,000
2801116.81,092,000
3151221.21,378,000
3551426.91,748,500
4001634.12,216,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1177,700
253/40.17111,200
3210.27918,200
401 1/40.4328,000
501 1/20.66643,300
6321.0568,300
752 1/21.4795,600
9032.12137,800
11043.14204,100
12554.08265,200
1405 1/25330,200
16066.67433,600
18078.42547,300
200810.4676,000
225913.1851,500
2501016.21,053,000
2801120.31,319,500
3151225.61,664,000
3551432.52,112,500
4001641.32,684,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/806,000
201/20.1338,700
253/40.21213,800
3210.32721,300
401 1/40.50933,100
501 1/20.78851,300
6321.2681,900
752 1/21.76114,400
9032.54165,100
11043.78245,700
12554.87316,600
1405 1/26397,200
16067.96517,400
180710.1656,500
200812.4806,000
225915.81,027,000
2501019.41,261,000
2801124.31,579,500
3151230.82,002,000
3551439.12,541,500
4001649.63,224,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/806,000
201/20.1648,700
253/40.2413,800
3210.38621,300
401 1/40.633,100
501 1/20.93651,300
6321.4781,900
752 1/22.09114,400
9033165,100
11044.49245,700
12555.77316,600
1405 1/27471,300
16069.44613,600
180711.9773,500
200814.8962,000
225918.61,209,000
25010231,495,000
2801128.91,878,500
3151236.52,372,500
3551446.33,009,500
4001658.83,822,000

قیمت لوله پلی‌اتیلن HDPE PE 80 با ضریب ایمنی 1.25

سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/2*
6320.36423,700
752 1/20.46730,400
9030.64341,800
11040.94361,300
12551.2380,000
1405 1/22100,100
16062130,000
18072.49161,900
20083.05198,300
22593.86250,900
250104.83314,000
280115.98388,700
315127.52488,800
355149.55620,800
4001612.1786,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/4*
501 1/20.28718,700
6320.39926,000
752 1/20.55135,900
9030.79151,500
11041.1776,100
12551.5198,200
1405 1/22122,200
16062.42157,300
18073.07199,600
20083.84249,600
22594.77310,100
250105.92384,800
280117.4481,000
315129.37609,100
3551411.8767,000
4001615.1981,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.22714,800
501 1/20.31420,500
6320.49432,200
752 1/20.67543,900
9030.97863,600
11041.4393,000
12551.84119,600
1405 1/22150,800
16063.04197,600
18073.79246,400
20084.69304,900
22595.89382,900
250107.3474,500
280119.1591,500
3151211.6754,000
3551414.6949,000
4001618.61,209,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
321*
401 1/40.24716,100
501 1/20.37424,400
6320.5837,700
752 1/20.82853,900
9031.1876,700
11041.77115,100
12552.27147,600
1405 1/23184,000
16063.72241,800
18074.67303,600
20085.78375,700
22597.3474,500
250108.93580,500
2801111.3734,500
3151214.2923,000
35514181,170,000
4001622.91,488,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/2*
253/4*
3210.19412,700
401 1/40.29519,200
501 1/20.45329,500
6320.72146,900
752 1/21.0266,300
9031.4694,900
11042.17141,100
12552.76179,400
1405 1/23224,900
16064.52293,800
18075.71371,200
20087.05458,300
22598.93580,500
2501011715,000
2801113.7890,500
3151217.41,131,000
3551422.11,436,500
40016281,820,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1077,000
253/40.1499,700
3210.23215,100
401 1/40.35623,200
501 1/20.54935,700
6320.87356,800
752 1/21.2480,600
9031.77115,100
11042.62170,300
12553.37219,100
1405 1/24274,300
16066.5422,500
18076.98453,700
20088.56556,400
225910.9708,500
2501013.4871,000
2801116.81,092,000
3151221.21,378,000
3551426.91,748,500
4001634.12,216,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/8*
201/20.1177,700
253/40.17111,200
3210.27918,200
401 1/40.4328,000
501 1/20.66643,300
6321.0568,300
752 1/21.4795,600
9032.12137,800
11043.14204,100
12554.08265,200
1405 1/25330,200
16066.67433,600
18078.42547,300
200810.4676,000
225913.1851,500
2501016.21,053,000
2801120.31,319,500
3151225.61,664,000
3551432.52,112,500
4001641.32,684,500
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/806,000
201/20.1338,700
253/40.21213,800
3210.32721,300
401 1/40.50933,100
501 1/20.78851,300
6321.2681,900
752 1/21.76114,400
9032.54165,100
11043.78245,700
12554.87316,600
1405 1/26397,200
16067.96517,400
180710.1656,500
200812.4806,000
225915.81,027,000
2501019.41,261,000
2801124.31,579,500
3151230.82,002,000
3551439.12,541,500
4001649.63,224,000
سایز (میلی متر)سایز (اینچ)وزن (کیلوگرم)قیمت (تومان)
163/806,700
201/20.16410,700
253/40.2415,600
3210.38625,100
401 1/40.639,000
501 1/20.93660,900
6321.4795,600
752 1/22.09135,900
9033195,000
11044.49291,900
12555.77375,100
1405 1/27471,300
16069.44613,600
180711.9773,500
200814.8962,000
225918.61,209,000
25010231,495,000
2801128.91,878,500
3151236.52,372,500
3551446.33,009,500
4001658.83,822,000

جدول مشخصات حمل‌ونقل لوله‌های پلی‌اتیلن به سراسر کشور ‌

میلی متراینچمتراژوانتنیسانخاورتکجفتکفیبغل دارکانتینر
163/8کلاف 400 متری122065100120.........
201/2کلاف 100متری172570110130.........
253/4کلاف 100متری15206090105.........
321کلاف 100متری1015406580.........
401.1/4کلاف 100متری810305060.........
501.1/2کلاف 100متری68183040.........
632کلاف 100متری55102040.........
632شاخه 6 متری556080100150.........
752.1/2کلاف 100متری46101414.........
752.1/2شاخه 6 متری507070280350.........
903کلاف 100متری4581210.........
903شاخه 6 متری406065250240.........
1104کلاف 100متری3461212.........
1104شاخه 6 متری305050200220.........
1255کلاف 100متری2351014.........
1255شاخه 6 متری254040180130.........
16066 و 12 متری203040100100100115140
20086 و 12 متری15253570707585100
250106 و 12 متری1015325050507080
315126 و 12 متری510253035355060
355146 و 12 متری510202530303440
400166 و 12 متری25121822202530

جدول هزینه کرایه حمل بار از تهران به سایر شهرها

مسیرنیسانخاورتکجفتتریلی کفیتریلی کانتینر
از تهران بهقیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)قیمت (تومان)
اصفهان1,875,0003,000,0004,500,0006,000,0007,950,0008,400,000
اراک2,025,0003,300,0005,700,0007,500,00010,050,00010,500,000
ارومیه2,775,0005,250,0008,700,00011,250,00013,650,00014,250,000
ایلام2,700,0006,000,0009,000,00012,000,00015,000,00015,600,000
اهواز3,300,0006,450,0009,750,00011,700,00014,550,00015,300,000
بندرعباس4,500,0008,250,00011,250,00013,500,00016,200,00016,800,000
بوشهر4,050,0007,050,00010,200,00012,000,00015,000,00015,750,000
تبریز2,400,0005,100,0006,900,0008,100,000120,000,00012,600,000
سمنان1,650,0003,300,0005,250,0007,500,0009,750,00010,350,000
سنندج2,550,0005,700,0007,500,0009,300,000142,500,00014,850,000
رشت1,950,0005,250,0007,200,0008,250,00012,750,00013,500,000
زنجان1,950,0003,450,0006,000,0007,500,00011,250,00011,700,000
قزوین1,425,0003,000,0004,950,0006,750,0007,800,0008,250,000
قم1,350,0002,700,0004,800,0005,250,0008,100,0008,400,000
ساوه1,425,0002,850,0004,950,0005,400,0008,250,0008,700,000
همدان1,875,0003,450,0004,800,0006,450,00012,750,00013,200,000
یزد2,325,0005,400,0007,200,00010,200,00012,000,00012,600,000
شیراز2,850,0006,000,0007,950,00010,200,00013,500,00014,100,000
کرمان3,750,0006,600,0009,000,00011,850,00014,250,00015,150,000
گرگان2,175,0004,050,0007,800,0009,900,00013,500,00014,100,000
خرم آباد2,175,0003,900,0005,700,0009,750,00013,500,00014,100,000
کرمانشاه2,175,0003,750,0005,550,0007,500,0009,750,00010,200,000
ساری1,950,0004,050,0007,500,0009,900,00013,950,00014,700,000
رامسر1,875,0004,200,0007,800,00010,050,00014,250,00014,850,000
مشهد2,850,0007,200,0009,750,00012,000,00014,250,00015,150,000
زاهدان6,450,0009,300,00014,250,00017,700,00021,000,00022,500,000
یاسوج2,775,0005,250,0008,700,00011,250,00013,650,00014,250,000
شهرکرد2,175,0003,750,0005,550,0007,500,0009,750,00010,200,000
بیرجند2,250,0004,050,0005,850,0008,100,00010,350,00011,100,000
اردبیل2,400,0005,100,0006,900,0008,100,000120,000,00012,600,000
بجنورد2,775,0005,250,0008,700,00011,250,00013,650,00014,250,000

عناوین

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابیساخت گروه اوژن

لوله پلی اتیلنی یا لوله HDPE همان طور که از نامش مشخص است از جنس پلی‌اتیلن ساخته می شود. لوله HDPE یکی از پرکاربردترین تجهیزات سیستم های نگهداری و انتقال بخصوص برای مایعات است که به رنگ مشکی تولید می شود. لوله‌پلی اتیلن تحت فشار و فشار قوی، لوله پلی اتیلن آبرسانی یا آبیاری کشاورزی و لوله پلی اتیلن فاضلابی از دیگر دسته بندی های این لوله هستند. هر یک از انواع لوله های پلی اتیلن از طریق خط های رنگی که بر روی لوله مشکی کشیده می شود قابل تشخیص هستند. خط‌های آبی (آبرسانی)، خط زرد (گازرسانی) و خط قهوه‌ای (برای فاضلاب) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌های پلی اتیلن به خاطر مزیت هایی مانند وزن مناسب، سهولت در بارگیری و حمل و نقل، نصب آسان در زمان کم بسیار محبوب است. همچنین کیفیت بالای اتصالات پلی اتلینی این اطمینان را می‌دهد که شبکه ایجاد شده بسیار کارا می‌باشد. این لوله در محیط هایی با خاصیت شیمیایی اسید و بازی کاملا مقاوم بوده و در برابر ضربه و فشار در دماهای پایین آسیب نمی بیند. شعاع خمش مناسب برای نصب در سیستم های انتقال از دیگر مزیت های لوله پلی‌اتیلن است. لوله های پلی اتیلن موجود در بازار با گرید های مختلف ارائه می شود که هر یک برای کاربرد مشخصی مناسب هستند.

جدول محاسبه حمل و نقل لوله پلی اتیلن

سایزوانتنیسانخاورتکجفتکفیبغل دار
لوله پلی اتیلن ۱۲۱۲کلاف۲۰کلاف۶۵کلاف۱۰۰کلاف۱۲۰کلاف......
لوله پلی اتیلن ۲۰۱۷کلاف۲۵کلاف۷۰کلاف۱۱۰کلاف۱۳۰ کلاف......
لوله پلی اتیلن ۲۵۱۵کلاف۲۰کلاف۶۰کلافکلاف۹۰۱۰۵ کلاف......
لوله پلی اتیلن ۳۲۱۰کلاف۱۵کلاف۴۰ کلاف۶۵ کلاف۸۰ کلاف......
لوله پلی اتیلن ۴۰۶ کلاف۱۰ کلاف۳۰ کلاف۵۰ کلاف۶۰ کلا......
لوله پلی اتیلن ۵۰۵ کلاف۸ کلاف۱۸ کلاف۳۰ کلاف۴۰ کلاف......
لوله پلی اتیلن ۶۳۴ کلاف ۱۰۰ شاخه۵ کلاف ۲۰۰ شاخه۱۰ کلاف ۴۰۰ شاخه۲۰ کلاف ۶۰۰ شاخه۲۴ کلاف ۶۰۰ شاخه......
لوله پلی اتیلن ۷۵۳ کلاف ۶۰ شاخه۴ کلاف ۱۰۰ شاخه۶ کلاف ۲۵۰ شاخه۱۲ کلاف ۳۵۰ شاخه۱۴ کلاف ۳۵۰ شاخه......
لوله پلی اتیلن ۹۰۲ کلاف ۵۰ شاخه۳ کلاف ۷۰ شاخه۵ کلاف ۲۰۰شاخه۱۰ کلاف ۳۰۰ شاخه۱۰ کلاف ۳۵۰ شاخه......
لوله پلی اتیلن ۱۱۰۱ کلاف ۴۰ شاخه۲ کلاف ۶۰ شاخه۴ کلاف ۲۰۰ شاخه۱۰کلاف ۲۶۰ شاخه۱۰ کلاف ۲۷۰ شاخه.......
لوله پلی اتیلن ۱۲۵۲ کلاف ۳۰ شاخه۳ کلاف ۵۰ شاخه۵ کلاف ۱۶۰ شاخه۱۲ کلاف ۲۲۰شاخه۱۲ کلاف ۲۳۰ شاخه......
لوله پلی اتیلن ۱۶۰۲۰ شاخه۳۰ شاخه۸۰شاخه۱۰۰ شاخه۱۱۵ شاخه۱۰۰شاخه۱۱۵ شاخه
لوله پلی اتیلن ۲۰۰۱۵ شاخه۲۵ شاخه۶۰ شاخه۷۰ شاخه۸۰ شاخه۷۵شاخه۸۵ شاخه
لوله پلی اتیلن ۲۵۰۱۰ شاخه۱۵ شاخه۳۵ شاخ۵۰ شاخه۵۵ شاخه۵۰ شاخه۷۰ شاخه
لوله پلی اتیلن ۳۱۵۵ شاخه۱۰ شاخه۲۲ شاخه۳۰ شاخه۳۳ شاخه۳۵ شاخه۴۵ شاخه
لوله پلی اتیلن ۳۵۵۵ شاخه۱۰ شاخه۲۰ شاخه۳۰ شاخه۳۳ شاخه۳۰ شاخه۳۵ شاخه
لوله پلی اتیلن ۴۰۰۳ شاخه۵ شاخه۱۲ شاخه۲۰ شاخه۲۲ شاخه۲۰ شاخه۲۵ شاخه

لوله HDPE (pe، ماده‌ای ترموپلاستیک است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود) در طیف وسیعی از ½ اینچ تا ۶۳ اینچ موجود است. لوله PE در سیم‌پیچ‌های نورد با طول‌های مختلف و همچنین طول مستقیم تا ۴۰ فوت توسط شرکت تصفیه فاضلاب اوژن طراحی و تولید می‌شوند. قیمت لوله پلی‌اتیلن بسته به نوع آن متفاوت است و این محصول در ضخامت های مختلف بر اساس سه سیستم اندازه گیری مجزا ارائه می‌شود:

 • ابعاد لوله با قطر خارجی انتخاب شده (DR) تعیین می‌شود.
 • محیط داخلی IPS ID، اندازه لوله های فولادی (SIDR)
 • اندازه قطر بیرونی لوله مسی (CTS)
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی ساخت اوژن
لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی به علت ساختار پلیمری، به عنوان لوله پلاستیکی طبقه‌بندی می‌شوند.

قیمت لوله پلی‌اتیلن بسته به اندازه و وزن آن متفاوت است. هنگام طراحی و نصب لوله پلی‌اتیلنی، اگر ملاحظات مهندسی رعایت شود، از آن‌ها می‌توان برای مدت زمان طولانی بدون مشکل و شکستگی استفاده کرد.

فرمول محاسبه قیمت لوله پلی‌اتیلنی

قیمت لوله پلی‌اتیلن حاصل ضرب وزن یک متر از آن سایز در قیمت هر کیلو مواد اولیه است. قیمت به دست آمده قیمت خام بوده و ضرایب تولید و هزینه‌های دیگر را نیز باید به آن اضافه کرد تا قیمت نهایی محصول حاصل گردد.

لیست سایز و قیمت انواع لوله پلی اتیلن شرکت اوژن اطلس سپهر

نام محصول

سایز لوله پلی اتیلن

ضخامت (بر حسب mm)

قیمت نهایی محصول

لوله پلی‌اتیلن ۶۳میلیمتر ۳ ۳

 

 

تماس بگیرید

 

۰۲۱۹۱۳۰۰۲۰۴

لوله پلی‌اتیلن ۷۵میلیمتر ۲.۵ اینچ ۳.۶
لوله پلی‌اتیلن ۹۰میلیمتر ۳ اینچ ۴.۳
لوله پلی‌اتیلن ۱۱۰میلیمتر ۴ اینچ ۵.۳
لوله پلی‌اتیلن ۱۲۵میلیمتر ۵ اینچ ۶
لوله پلی‌اتیلن ۱۶۰میلیمتر ۶ اینچ ۷.۷
لوله پلی‌اتیلن ۲۰۰میلیمتر ۸ اینچ ۹.۶
لوله پلی‌اتیلن ۲۵۰ میلیمتر ۱۰ اینچ ۱۱.۹
لوله پلی‌اتیلن ۳۱۵میلیمتر ۱۲ اینچ ۱۵
مقدار مواد مصرفی در هر متر لوله ضربدر قیمت روزانه مواد اولیه (PE100 یا PE800)+هزینه های سربار ساخت+سود سازنده (حدود ۲۰%)+هزینه حمل و نقل از کارخانه تا محل پروژه.
 قیمت بازار سهام این منابع به طور مداوم در حال تغییر است. در نتیجه ثبات نسبی قیمت لوله‌های پلی اتیلن وجود ندارد.
همچنین موارد مختلفی وجود دارد که باید در نظر بگیرید، مانند:
نرخ ارز هزینه ترانزیت
هزینه برق
هزینه های پرسنل
علاوه بر این، عوامل مختلفی ممکن است بر قیمت نهایی لوله آبیاری HDPE و لیست قیمت گذاری تأثیر بگذارد.

انواع لوله پلی اتیلن بر حسب نوع مصرف

لوله پلی اتیلن یکی از پرکاربردترین لوله ها در بخش های مختلف و برای انتقال انواع سیالات می‌باشد. این لوله ها که شامل لوله پلی اتیلن تک جداره و لوله پلی اتیلن دو جداره می‌شوند، هر کدام هدف مشخصی را انجام داده و می‌توانند تمامی نیازهای یک پروژه را برآورده کنند. امروزه از سیستم لوله کشی پلی اتیلن اوژن در اکثر پروژه‌های آتش نشانی، پروژه‌های انتقال آب فشار قوی، سیستم‌های انتقال فاضلاب شهری، صنعتی و روستایی، پروژه‌های مخابراتی، پوشش کابلی و انتقال گاز طبیعی در محیط‌های صنعتی و شیمیایی مورد استفاده در پروژه های کوچک استفاده می شود.

لوله پلی اتیلن که به نام‌های لوله تحت فشار، لوله تک جداره، لوله فشار قوی و لوله آبیاری قطره‌ای نیز شناخته می‌شود، از پلی اتیلن اکسترود شده گرید EX3 (pe80 و pe100) بدون گرانول یا مواد درجه دو تولید می شود. لوله های پلی اتیلن در اندازه های ۱/۲ اینچ تا ۱۱۰ میلی متر در کلاف های ۱۰۰ متری و همچنین ۱۲۵ میلی متر تا ۲۴۰۰ میلی متر در شاخه های ۶ و ۱۲ متری موجود می باشد.

لوله پلی اتیلن تک جداره

لوله پلی اتیلن تک جداره یکی از انواع لوله‌هایی است که در فشارهای ۲ تا ۴۰ اتمسفر (بسته به مواد اولیه و قطر و ضخامت لوله) در صنایع مختلف قابل استفاده است. به دلیل خواص منحصر به فرد لوله HDPE در مقایسه با انواع دیگر لوله ها (فولاد، آزبست و غیره)، استفاده از این لوله ها در شبکه های انتقال و توزیع آب و سیستم های آبیاری تحت فشار با سرعت قابل توجهی نسبت به سایرین رشد کرده است.

مصرف لوله های آبیاری و اتصالات پلی اتیلن تحت فشار در طول زمان به طور چشمگیری افزایش یافته است. این توسعه فزاینده منجر به ایجاد نسل جدیدی از لوله های پلی اتیلن با عیار بالا به دلیل استفاده از فناوری های جدید در تولید مواد اولیه با کیفیت بهتر شده است.

مشخصات لوله پلی اتیلن تک جداره

 • وزن کم و قابلیت حمل و نقل
 • مقاومت حرارتی تا ۸۰ درجه سانتیگراد، در برابر سرما تا -۷۰ درجه سانتیگراد و در برابر فشار بالا تا ۱۶ اتمسفر
 • در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی مقاوم است.
 • تضمین کیفیت محصول در برابر اثرات نور خورشید و ازن

لوله پلی اتیلن دو جداره

لوله پلی اتیلن دو جداره برای انتقال فاضلاب و سیالات بدون فشار داخلی و با استفاده از گرانش طراحی و ساخته شده است. لوله های پلی اتیلن فاضلاب می‌توانند فشار خارجی و همچنین تنش‌های زیرسطحی و ترافیکی بسیار قوی را تحمل کنند و به دلیل این مزیت و هزینه ارزان‌تر نسبت به لوله های تک جداره تحت فشار، در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، لوله های مارپیچ پلی اتیلن معمولاً در ساخت و ساز پل ها و جاده ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله های پلی اتیلن دوجداره با نام های لوله کاروگیت و لوله اسپیرال کاروگیت نیز شناخته می‌شوند. تنها تفاوت این دو در روش اکستروژن است. شاید به دنبال انتقال فاضلاب به زیر زمین و داخل شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب که دلیل اصلی اختراع لوله پلی اتیلن فاضلاب بود. کاربردهایی مانند تولید سپتیک تانک پلی اتیلن، مخازن پلی اتیلن اسید و منهول های آماده تقاضا برای لوله‌های پلی اتیلن دوجداره را افزایش داده است.

از پلیمر برای ساخت مواد لوله‌های پلی اتیلن دو جداره استفاده می‌شود. این لوله‌ها دارای کاربردهای گسترده‌ای از جمله جمع آوری فاضلاب و پسماندهای صنعتی می‌باشد. جمع آوری آب‌های سطحی، خطوط لوله زهکشی، فاضلاب شهری و بین شهری از دیگر کاربردها هستند. این لوله‌ها دارای اندازه، وزن و ضخامت مناسبی هستند. آن‌ها می‌توانند فشارهایی را تا شش برابر وزن خود تحمل کرده و برای بارهای بزرگتر تولید شوند.

لوله پلی اتیلن فاضلاب از قطر ۱۱۰ میلی متر تا ۳.۵ متر ساخت ایران است. در حالی که قطر تا ۴ متر در لهستان و آلمان برای مصارف مختلف تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظاهر موج دار و لایه زرد لوله پلی اتیلن فاضلاب در جلوی لایه بیرونی صاف و لایه داخلی مشکی لوله پلی اتیلن فشرده بزرگترین وجه تمایز لوله های پلی اتیلن تک جداره و فاضلاب می‌باشد.

لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله‌های پلی اتیلن فاضلابی به علت ساختار پلیمری، به عنوان لوله پلاستیکی فاضلابی طبقه‌بندی می‌شوند. این لوله‌ها برای انتقال و جمع آوری پسماندهای صنعتی و پساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و کاربردهای بسیار متنوعی دارند. لوله پلی‌اتیلن فاضلابی معمولاً در سیستم‌های فاضلاب شهری و روستایی، سیستم‌های تصفیه فاضلاب صنعتی، سیستم‌های جمع آوری آب های سطحی و شبکه‌های زهکشی استفاده می‌شوند.

این لوله ها در انواع قطر، وزن و ضخامت از ۱۶ تا ۲۰۰۰ میلی متر طراحی و تولید می‌شوند. لوله فاضلاب پلی اتیلنی به صورت لوله تک جداره، دو جداره یا لوله کاروگیت پلی اتیلنی در دسترس هستند. این لوله‌ها می توانند تا ۶ بار در برابر بارهای مختلف مقاومت کنند و برای تحمل بارهای بیشتر نیز طراحی و ساخته می‌شوند. لوله پلی‌اتیلن تک جداره و لوله های پلی اتیلن دو جداره هر کدام عملکردی تخصصی داشته و تمام خواسته‌های یک پروژه را برآورده می‌کنند.

 

لوله پلی اتیلن کشاورزی ساخت گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر
لوله پلی‌اتیلن کشاورزری مناسب برای آبیاری ساخت گروه فنی مهندسی اوژن

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی شرکت اوژن

قیمت این خطوط لوله تحت تأثیر هزینه مواد اولیه تولید شده توسط مواد پتروشیمی است. این لوله‌ها به صورت محلی در بازار تولید می‌شوند و قیمت آن‌ها توسط انواع متغیرهای موثر تعیین می‌شود. از جمله عوامل تعیین کننده می‌توان به کیفیت و نام تجاری‌، شهرت تولید کننده، درجه استاندارد ملی و بین المللی، دارا بودن ISO، دارا بودن بیمه و ضمانت، دارا بودن هویت محصول، علامت استاندارد و کیفیت محصولات، کیفیت مواد و مصالح مورد استفاده اشاره کرد.

لوله پلی اتیلن آبرسانی

از لوله آبرسانی پلی اتیلنی برای اطمینان از انتقال و مصرف آب تا حد ممکن استفاده می‌شود. این لوله‌ها به حفظ آب در مناطق مختلف از جمله کشاورزی کمک می‌کنند. از این لوله‌ها برای انتقال آب در شهرها و مناطق روستایی و همچنین آبیاری تحت فشار، آبیاری با اسپری، آبیاری نواری و قطره‌ای استفاده می شود. لوله پلی‌اتیلن آبرسانی در انواع مختلف قطر (قطرهای ۱۶ تا ۲۵۰۰ میلی متر)، ضخامت و کلاس‌های باری گوناگون (کلاس های ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۳۲ بار و بالاتر برای بازار داخلی) تولید و ارائه می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان شاخه‌های اصلی خطوط لوله تامین آب عمل می‌کنند.

قیمت لوله‌های پلی اتیلنی آبرسانی

قیمت این لوله‌ها بسته به درجه استاندارد، کیفیت مواد استفاده شده، اندازه و ضخامت، مارک و کشور تولید کننده، نرخ ارز و بورس متفاوت است. بهترین مراکز خرید و نماینده‌های فروش لوله پلی‌‌اتیلن و محصولات پلی اتیلنی، لوله‌های استانداردی را که دارای تاییدیه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی هستند خریداری کرده و محصولات تأیید شده را به همراه بیمه و ضمانت ارائه می دهند.

ویژگی‌های لوله آبرسان پلی اتیلنی

 • انعطاف پذیری
 • مقاومت حرارتی منفی ۲۰ تا مثبت ۵۰ درجه سانتیگراد
 • عمر بالا به همراه ضمانت محصول
 • سهولت اجرا و نصب
 • سبک وزن بودن
 • نداشتن حلال
 • ضریب انقباض و انبساط کم
 • عدم رسوب گیری و حداقل افت فشار
 • مقاومت در برابر جانوران جونده هنگام دفن در زیر خاک در مزارع و زمین‌های کشاورزی

لوله پلی اتیلن پرفشار قوی

لوله‌های پلی اتیلن تک جداره تماما لوله‌های فشار قوی هستند. با این حال عبارت “فشار قوی” در لوله‌های پلی اتیلن گاهی اوقات اشتباه تفسیر می شود. لوله‌های پلی اتیلن فشار قوی معمولاً به عنوان لوله‌هایی با ضخامت بالا نامیده می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند فشارهای بین ۲ تا ۳۰ بار را تحمل کنند. از لوله‌ پلی‌اتیلن فشار قوی برای انتقال آب و فاضلاب استفاده شده و تحت فشار زیاد کار کرده و با نام لوله‌های پلی اتیلن تحت فشار شناخته می‌شوند.

قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره گروه فنی مهندسی اوژن
از لوله پلی‌اتیلن آبرسانی برای انتقال آب در شهرها و مناطق روستایی و همچنین آبیاری تحت فشار، آبیاری با اسپری، آبیاری نواری و قطره‌ای استفاده می‌شود.

قیمت لوله پلی‌اتیلن تحت فشار

قیمت لوله پلی‌اتیلن فشار قوی بر اساس نوع مواد اولیه مورد استفاده، کیفیت ساخت، اندازه لوله، قطر و ضخامت تعیین می‌شود. لوله‌های پلی اتیلن در اندازه‌ها و اشکال مختلفی وجود دارند که ممکن است برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. در فشارهای کاری بین ۶ تا ۳۲ اتمسفر، لوله‌های پلی اتیلن را میتوان به عنوان لوله های پلی اتیلن فشار قوی طبقه بندی کرد. لیست قیمت لوله پلی‌اتیلن بر اساس متر و قطر تعیین می شود. برای تولید کننده فرقی نمی‌کند که چه لوله‌ای و در چه قطری خرید کرده‌اید. اما میزان مواد اولیه مورد نیاز برای ایجاد هر متر لوله پلی‌اتیلن حائز اهمیت است.

لوله پلی‌اتیلن گاز رسانی

استفاده از لوله و اتصالات پلی‌اتیلن شرکت تصفیه فاضلاب اوژن جهت انتقال گاز، سبب کاهش هزینه و زمان مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی در سراسر کشور شده است. لوله های پلی‌اتیلن گازرسانی اوژن با استانداردهای بسیار بالاتر از استانداردهای تعیین شده توسط شرکت گاز و اداره استاندارد ایران تولید می‌شود.

حمل و نقل گازهای طبیعی، به ویژه در بخش پتروشیمی، یکی از کاربردهای اولیه لوله‌های گاز پلی اتیلن است. استفاده از این لوله بسیار قدیمی است که می تواند کیفیت و اهمیت بالای آن را توضیح دهد. در کشورهای غربی، بیش از ۹۰ درصد لوله‌های مورد استفاده در توزیع و انتقال گاز در صنعت، از لوله‌های پلاستیکی ساخته می‌شوند که اکثر آن‌ها پلی اتیلن هستند. از مزایای اصلی این نوع می‌توان به سهولت در نصب و مقاومت قوی در برابر آتش، خوردگی و زنگ زدگی اشاره کرد. این نوع لوله حداکثر ۲۵ برابر مقاومت دارد و باید با استفاده از مواد اولیه خود رنگ تولید شود.

لوله‌های پلی‌اتیلن تحت فشار از اوایل دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. انتقال آب، مواد شیمیایی، مایعات خنک کننده و گرمایش، گازها، هوای فشرده و سیستم‌های اطفای حریق تنها چند مورد از کاربردهای این لوله‌ها (لوله پلی‌اتیلن) هستند. یکی از کاربردهای اولیه لوله پلی‌اتیلن گازرسانی (با چگالی متوسط)، که از سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت، در بخش حمل و نقل گاز بود. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد خطوط انتقال گاز در ایالات متحده و کانادا از پلاستیک ساخته شده است که ۹۹ درصد از کل آن را لوله پلی‌اتیلن گاز رسانی تشکیل می‌دهد. لوله‌های پلی‌اتیلن در شبکه‌های انتقال گاز در سراسر جهان استفاده می‌شوند.

لوله پلی اتیلن کابلی

یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای عایق کاری و پوشش کابل های برق، فیبرهای نوری و سایر اجزاء، لوله پلی اتیلن کابلی یا رولی است. این لوله‌ها برای محافظت از سیم‌ها در برابر باران، شوک، صاعقه و برق گرفتگی مفید هستند. باغبانان و کشاورزان ممکن است در برخی موارد از این لوله‌ها برای آبیاری قطره ای و انتقال آب استفاده کنند. علاوه بر این، مدل کابل در برخی شرایط برای سیم کشی در مناطق شهری و بین شهری استفاده می‌شود.

دستگاه تصفیه فاضلاب

طراحی، تولید و اجرای انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی

مشاوره و خرید

تماس با ما

طراحی، تولید و مشاوره با کارشناسان گروه فنی مهندسی اوژن اطلس سپهر