به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
  • ۹۱۳۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
  • info@ozhen.co
چربی گیر CPI | اوژن اطلس سپهر

چربی گیر CPI

 چربی گیر واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود . مواد قابل شناوری ( به

چربی گیر API | اوژن اطلس سپهر

چربی گیر API

مقدمه چربی گیر واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود . مواد قابل شناوری (

چربی گیر DAF | اوژن اطلس سپهر

چربی گیر DAF

مقدمه چربی گیر واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود.مواد قابل شناوری (به طور عمده