پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

عناوین

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

فاضلاب چیست؟

فاضلاب یا پساب، به همان آبی می گویند که پس از استفاده در مصارف مختلف مانند صنعت، بهداشت، کشاورزی و…، حاوی یک سری آلاینده شده و به دلیل کاهش کیفیت دیگر قابل استفاده نیست. بنابراین می توان گفت که فاضلاب یک محصول جانبی از فعالیت های داخلی، صنعتی، تجاری یا کشاورزی است.

ویژگی های فاضلاب بسته به منبع متفاوت است. انواع فاضلاب ها اعم از فاضلاب خانگی، فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی نامبرده می شوند. تصفیه فاضلاب، شامل مجموعه تجهیزات و فرآیندهایی است که توان تصفیه آلاینده های مذکور را دارد.

تجهیزات تصفیه فاضلاب اوژن

تصفیه فاضلاب، مجموعه عملیات و فرآیند هایی هستند که با حذف آلاینده هایی که وارد آب شدند، به بهتر شدن کیفیت پساب کمک می کنند. این عملیات و فرآیند ها کمک می کنند تا از پساب ها پس از تصفیه در مصارف مختلف دیگر استفاده شود و یا میزان آلاینده های پساب ها را برای ورود به منابع آب یا محیط زیست به سطح استاندارد می رسانند.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه شرکت اوژن
تصفیه فاضلاب صنعتی شامل پساب های مختلف از جمله کشاورزی، چرم سازی، کاغذ، کشتارگاه، رنگ و رزین و…

دانلود فایل PDF”مهندسی تصفیه فاضلاب صنعتی

اگر این پساب های تصفیه شده وارد منابع آب شوند، پس از طی کردن فرآیندهای تصفیه آب، می توانند در چرخه آب شرب وارد شوند. فرآیند تصفیه در یک تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) انجام می شود، که اغلب به عنوان یک مرکز بازیابی منابع آب (WRRF) یا پساب بهداشتی نیز شناخته می شود. تصفیه فاضلاب بخشی از زمینه های مهم محیط زیستی و بهداشتی است.

تصفیه فاضلاب صنعتی اوژن

فاضلاب صنعتی، به مجموعه پساب هایی که از صنایع مختلف از جمله کشاورزی، چرم سازی، کاغذ، کشتارگاه، رنگ و رزین و… است، گفته می شود. تصفیه فاضلاب صنعتی بسیار سخت تر از تصفیه پساب های بهداشتی است، چرا که عموما این پساب ها حاوی مواد خطرناک بیشتری هستند. در این مقاله از بین تصفیه فاضلاب های صنعتی، به بررسی و تصفیه فاضلاب کشتارگاه خواهیم پرداخت.

تفاوت فاضلاب کشتارگاه ها با پساب کارخانه های فرآوری گوشت

صنعت فرآوری گوشت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کل آب های شیرین مورد استفاده در صنعت کشاورزی و دامی در سراسر جهان است. کشتارگاه ها به دلیل فرایند کشتار و تمیز کردن تأسیسات، مقادیر زیادی فاضلاب کشتارگاه (SWW) را تولید می کنند. SWW ها به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد معدنی و مواد آلی، نیاز به فرآیند تصفیه فاضلاب دارند.

بین فاضلاب کشتارگاه و فاضلاب کارخانه های فرآوری گوشت از نظر نوع آلاینده ها و غلظت آن ها، تفاوت بسیاری وجود دارد. فاضلاب کشتارگاه ها، شامل پسماند انواع گوشت ها از جمله، گوشت گاو، گوشت اسب، گوشت گوسفند، مرغ و… است. منبع اصلی آلاینده ها فرآیند ذبح کردن: خون، مدفوع و ادرار، آب شستشو (لاشه، کف، ظروف و …)، باقی مانده مواد غذایی مخلوط شده در معده حیوانات و زباله های دیگر است.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کشتارگاه ها
تصفیه فاضلاب کشتارگاه تشکیل شده از خون، چربی، آلاینده BOD ها و COD ها، نیترات ها و فسفات ها و…

دانلود فایل “AOP فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه فاضلاب” 

بنابراین آلاینده BOD ها و COD ها، نیترات ها و فسفات ها هستند. همچنین فاضلاب حاوی سطح بالایی از مواد جامد معلق است. به طور کلی می توان گفت در فاضلاب کشتارگاه مواد خیلی سمی وجود ندارد. به طور کلی این را هم می توان گفت که فاضلاب کشتارگاه ها مشابه فاضلاب های خانگی هستند، اما در غلظت آلاینده متفاوتند. کشتارگاه ها به مقدار زیادی آب نیاز دارند که از ۶ تا ۳۶ متر مکعب در هر تن (گاو زنده) و آلاینده های آن می توانند از ۶.۵ تا ۲۳.۵ کیلوگرم در هر تن باشند.

البته میزان آلاینده های حاصل از ذبح حیوانات و… برای هر حیوانی متفاوت است. خون موجود در پساب های کشتارگاه بسیار زیاد است و اگر این خون به صورت جداگانه تصفیه نشود، تا ۴۰ درصد غلظت مواد آلی موجود را بالا می برد. برای جلوگیری از مشکلات ناشی از باکتری ها، تصفیه فاضلاب صنعتی به خصوص پساب کشتارگاه نباید از نظر حجم زیاد باشد و همچنین نباید زمان بین دو تصفیه طولانی باشد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کشتارگاه ها
صرفه جویی در مصرف آب با اصلاح چرخه تولید و با انجام بازیافت و تصفیه پساب و فرآورده های جانبی در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اوژن اطلس

بنابراین برای تصفیه پساب کشتارگاه ها، یک پکیج تصفیه فاضلاب معمولی که برای کشتارگاه ها مناسب است، کافی است و نیاز به فرآیند های خیلی پیچیده نیست. فاضلاب کشتارگاه را به دلیل وجود آلاینده های مذکور نمی توان بدون تمهیدات تصفیه پساب در محیط و یا لوله گاروگیت فاضلابی انتقال پساب رها کرد. صرفه جویی در مصرف آب با اصلاح چرخه تولید و با انجام بازیافت و تصفیه پساب و فرآورده های جانبی (خون، پساب شست و شو و …) امکان پذیر است.

طرح بندی سیستم تصفیه پساب کشتارگاه ها

 • در کشتارگاه ها و فاضلاب خانگی وقتی میزان آلاینده های ناشی از کشتار زیاد نباشد یا به عبارتی تعداد کشتار یک کشتارگاه زیاد نباشد، نسبتاً از نظر فرآیند های تصفیه با هم برابر هستند.
 • با همه موارد گفته شده بالا، عموما کشتارگاه ها تعداد ذبح بالاتری داشته و قطعا پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه نیاز دارند.
 • تعداد مراحل تصفیه وابسته به میزان کیفیت فاضلاب ورودی و خروجی است.
 • اولین قدم همیشه یک تصفیه مکانیکی است و به دنبال آن یک تصفیه بیولوژیکی (هوازی یا بی هوازی)، انعقاد شیمیایی و سایر روش های تصفیه انجام می شود.
 • همانطور که بیان شد، فاضلاب فرآوری گوشت دارای چربی بسیار بالاتری نسبت به کشتارگاه است، بنابراین استفاده از دو خط مختلف تصفیه، روش بهتری است.

دانلود فایل PDF “لارنس اجرای اکولوژی صنعتی برای تصفیه فاضلاب صنعتی

مشخصات محل نگه داری دام ها و فرآیند پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
مشخصات محل نگه داری دام ها و فرآیند پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

کشتارگاه دام و طیور نیز پسابی مانند کشتارگاه های چهار پایان دارد و برای تصفیه آن می توان از پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه استفاده کرد. از طرفی وجود مواد معدنی و آلی مفید در این پساب ها، برای آبیاری گیاهان مفید است.

دانلود فایل PDF”غشاهای صنعتی جهت بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

تصفیه آب دامداری ها

در دامداری ها، آب مصرف شده، ناشی از تغذیه حیوانات، شست و شوی آن ها، تمیز کردن و شست و شوی خود دامداری و… است و فاضلاب تولید شده ناشی از ادرار و مدفوع حیوانات، در صورت یک پارچه بودن کشتارگاه و دام پروری، خون، چربی، نیترات ها، فسفات ها، پساب ناشی از شست و شو و… است.

تعیین کمیت و کیفیت پساب تولیدی در دام داری ها

کمیت فاضلاب تولیدی در دامداری ها، به معنی میزان پساب تولید شده در هر واحد است. در واقع این مقدار به تعداد حیوانات موجود، میزان استفاده از شست و شو و روش های آب رسانی جدید و میزان ذبح و… وابسته است. کیفیت فاضلاب تولیدی در دامداری ها، وابسته به میزان مصرف آب، حیوان ذبح شده و میزان رندر است.

میزان مواد جامد معلق در پساب، میزان چربی موجود در فاضلاب کشتارگاه و یا دام داری ها، میزان پروتئین، نیترات ها و فسفات ها، پتاسیم، کود حیوانی، میزان COD ها و BOD ها، مدفوع موجود در فاضلاب و… وابسته است. پاتوژن های موجود در این فاضلاب ها ممکن است با ورود به آب های زیرزمینی و یا خاک های سطحی، باعث آلودگی های بیشتر شود. به همین دلیل است که تصفیه پساب دامداری ها، امروزه امری حیاتی و مهم است.

دانلود فایل PDF ”انعقاد برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه خوکی

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
تصفیه فاضلاب کشتارگاه شامل حذف مواد جامد معلق، نیترات ها و فسفات ها، پتاسیم، کود حیوانی و… توسط پکیج و تجهیزات تصفیه فاضلاب شرکت اوژن

دانلود فایل PDF ”تصفیه فاضلاب کشتارگاه خانگی با استفاده از تالاب های ساخته شده

فرآیند پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اوژن

همان طور که در پاراگراف های قبلی بیان شد، فاضلاب کشتارگاه ها، شامل پسماند انواع گوشت ها از جمله گوشت گاو، اسب، گوسفند، مرغ و… است. همچنین به دلیل انجام فرآیند ذبح میزان زیادی خون در این پساب وجود دارد. مدفوع و ادرار، آب شستشو (لاشه، کف، ظروف و…)، باقی مانده مواد غذایی مخلوط شده در معده حیوانات و زباله های دیگر از جمله موادی است که در پساب کشتارگاه ها یافت می شود. بنابراین آلاینده BOD ها، COD ها نیترات ها و فسفات ها هستند.

همچنین فاضلاب حاوی سطح بالایی از مواد جامد معلق است. خوشبختانه سمیت این پساب ها زیاد نیست. تصفیه پساب دامداری ها، به دلیل وجود نیترات ها، فسفات ها، چربی ها، شوینده ها، COD ها، BOD ها و… و جلوگیری از ورود آن ها به آب های زیر زمینی و خاک ها، امری حیاتی و مهم است.

روش های پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اوژن اطلس

آشغال گیر

غربال گری و یا آشغال گیر، اولین مرحله از یک سیستم پکیج تصفیه فاضلاب است. غربالگری اجسامی مانند دستمال، کاغذ، پلاستیک و فلزات را برای جلوگیری از آسیب و گرفتگی وسایل و تجهیزات، لوله کشی و وسایل جانبی از فاضلاب حذف می کند و در مخزنی جداگانه نگه می دارد.

چربی گیر

برای مرحله دوم استفاده از چربی گیر مفید است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی چربی هستند و به همین دلیل است که جدا کردن چربی و روغن از پساب کشتارگاه، در مراحل یک پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه خوب نیاز است. چربی گیر اولین بار برای جداسازی نفت نشت شده از نفت کش ها و آب استفاده شده و به مرور زمان استفاده از آن ها نیز عادی شد.

دانلود فایل PDF ”فاضلاب کشتارگاه تصفیه مدیریت و بازیابی منابع

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کشتارگاه ها
جدا کردن چربی و روغن از پساب کشتارگاه ها توسط پکیج تصفیه فاضلاب اوژن اطلس سپهر

روغن ها و چربی ها توانایی حل کردن میزان آلاینده بیشتری در خورد دارند و از طرفی چربی های حیوانی به تنهایی بار آلاینده آلی در فاضلاب کشتارگاه را زیاد می کنند. از طرفی پساب حاوی چربی، به دلیل امکان جامد شدن چربی ها ممکن است باعث گرفتگی لوله های انتقال فاضلاب شود. بنابراین در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه به عنوان یکی از پساب های حاوی چربی، استفاده از چربی گیر CPI و دیگر چربی گیرها اهمیتی دوچندان پیدا می کند. 

مخازن متعادل سازی

هنگامی که مایعات از طریق یک سیستم فرآیند منتقل می شوند، ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. مایع ممکن است سرعت جریان یکنواخت نداشته باشد یا برای مثال دمای آن متعادل نباشد. اگر این تعادل و یکسان سازی در سطح مایع انجام نشود، ممکن است کاویتاسیون ایجاد شود و به منظور جلوگیری از کاویتاسیون، از مخازن متعادل سازی استفاده می شود.

چگونه این دو روش برای تصفیه بیولوژیک انتخاب شدند؟ آیا در منابع برای کشتارگاه ها این روش ها پیشنهاد شده اند؟

راکتور USBF

فیلتراسیون پتو لجن سرریز (USBF) که اصلاح جدیدی از فرآیند لجن فعال شده است، به عنوان یک فناوری برجسته برای تصفیه فاضلاب شهری در نظر گرفته می شود. همچنین ادعا می شود که برای استفاده در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی ایده آل است.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کشتارگاه ها
تصفیه بیولوژیکی آلاینده های موجود در فاضلاب کشتارگاه ها

دانلود فایل PDF ” نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه و مطالعه موردی

راکتور UABR

رآکتور بی هوازی بافل دار، یک سپتیک تانک ارتقا یافته است که در آن ها از لجن فعال استفاده شده است. لجن فعال، می تواند تا ۹۰ درصد BODها را تصفیه کند که این رقم راندمان قابل توجهی است.

رآکتور هوازی EAAS

یکی از روش های استفاده شده برای تصفیه فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها، روش هوادهی گسترده است. طی این روش، از لجن فعال استفاده می شود. تصفیه فاضلاب، شامل تصفیه، هضم و حذف جامدات در یک شفاف کننده اولیه و در ادامه، تصفیه بیولوژیکی و یک شفاف کننده ثانویه برای تکمیل کردن فرآیند تصفیه به کار گرفته می شود. تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها طبق روش تصفیه فاضلاب UAFB نیز یکی از روش های تصفیه پساب به صورت هوازی است. 

تانک ته نشینی

مخزن ته نشینی که همچنین به عنوان مخزن تصفیه یا شفاف کننده نامیده می شود، جزئی از سیستم مدرن آب رسانی یا تصفیه فاضلاب است. مخزن ته نشینی به ذرات معلق اجازه می دهد تا از آب یا فاضلاب خارج شوند زیرا جریان آن به آهستگی از درون مخزن جریان یافته، در نتیجه درجه ای از تصفیه آب و پساب را فراهم می کند.

لاگون ضدعفونی

لاگون های ضدعفونی یا برکه های ضدعفونی، به عنوان مرحله آخر در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه قرار دارد. در این مرحله، ضد عفونی پساب به روش های مختلف انجام می شود. استفاده از اشعه فرابنفش خورشد، کلر زنی، لجن فعال و … از سری روش هایی هستند که در لاگون ضد عفونی استفاده می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
تصفیه فاضلاب تولید شده از تغذیه حیوانات، شست و شوی آن ها، تمیز کردن و شست و شوی خود دامداری

دانلود فایل PDF ”تصفیه بی هوازی فاضلاب کشتارگاه با استفاده از فرآیند UASB

مزایا پکیج تصفیه پساب کشتارگاه

 • صرفه جویی در مصرف آب
 • جداسازی خون و چربی و آلاینده های آلی از پساب ها
 • جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و خاک ها

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، از کامل ترین پکیح های تصفیه فاضلاب است و حتی توانایی تصفیه آب دامداری و خانه ها را نیز دارد اما همچنان این پکیج تصفیه فاضلاب، نمی تواند برای صنایع مختلف کاربرد داشته باشد.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

عوامل موثر بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه نیز همانند بقیه پکیج های تصفیه فاضلاب است.

 • جنس سازنده قیمت آن موثر است.
 • دبی ورود فاضلاب و میزان خروج و تخلیه فاضلاب در قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه موثر است.
 • کیفیت فاضلاب ورودی و کیفیت و استاندارد فاضلاب خروجی از پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، نیز در قیمت آن تاثیر به سزایی دارد.
 • تجهیزات مازاد مورد نیاز و همچنین میزان زمین و فضای مورد نیاز برای به کار گرفتن پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

شرکت تصفیه فاضلاب اوژن در راستای بهبود و تصفیه پساب صنعتی، اقدام به ارائه پکیج های مختلف تصفیه فاضلاب کرده است. در صورت تمایل می توانید با تلفن های تماس این شرکت، تماس حاصل فرمایید.