به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
 • ۹۱۳۰۰۲۰۴ - ۰۲۱
 • info@ozhen.co

پکیج تصفیه فاضلاب رستوران

پکیج تصفیه فاضلاب رستوران | اوژن اطلس سپهر
مقدمه

امروزه یک از از منابع تولید فاضلاب صنعتی، رستوران ها و آشپزخانه ها می باشند. باتوجه به نوع آلودگی زیست محیطی پساب این واحدها و گستردگی آن ها در مناطق مختلف، تصفیه فاضلاب رستوران ها و آشپزخانه ها نیاز به توجه ویژه و بررسی های دقیق خواهد داشت. لذا در این نوشته قصد خواهیم داشت تا با استفاده از مطالعات و آزمایش هایی که برروی ۲۸ نمونه رستوران انجام داده ایم، پکیج تصفیه فاضلاب رستوران را از ابعاد مختلف آن شرح دهیم.

منشا آلودگی

عموما فاضلاب رستوران ها از محل پخت غذا تا شست و شوی ظروف و و محوطه و زمین و لباس ها و … تا فاضلاب بهداشتی سرویس ها وارد محل جمع آوری آن ها می شوند، لذا این پساب می تواند حاوی مقادیر متغیری از چربی و روغن (FOG)، دترجنت ها، مواد جامد معلق، آشغالهای حاصل از شست و شو در سایز های مختلف و BOD و COD ناشی از آلودگی های بیولوژیکی باشند.

لذا جهت تعیین کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی و نهایتا تعیین فرآیند تصفیه مناسب، ابتدا باید منشا ورود پساب و نوع رستوران به طور دقیق مشخص شود.

کمیت فاضلاب

دقیق ترین روش محاسبه کمیت و مقدار فاضلاب ورودی با قرائت کنتور و محاسبه ی میزان آب مصرفی و سپس استفاده از ضرایب تبدیل آب به فاضلاب می باشد . در حالت کلی با استفاده از آمار زیر می توان حدود مقدار فاضلاب تولیدی را تخمین زد.

 •   رستوران ایرانی هر پرس ۱۰ الی ۱۱ لیتر
 •   فست فود هر پرس ۳ الی ۵ لیتر
 •   رستوران ایتالیایی هر پرس ۵ الی ۶ لیتر
 •   رستوران مکزیکی هر پرس ۶ الی ۸ لیتر
 •   غذاهای دریایی هر پرس ۵ الی ۶ لیتر
کیفیت فاضلاب

باتوجه به بررسی های انجام شده بر روی نمونه رستوران های مختلف نتایج آنالیز پساب به شرح زیر می باشد که باتوجه به منشا فاضلاب ورودی، نوع رستوران، نوع غذا، سطح بهداشت و میزان سرو غذا مقادیر آن متغیر خواهد بود.

 •   BOD5 mg/l 200-2000
 •   COD mg/l 400-3000
 •   COD – ۶-۷.۳
 •   TSS mg/l 70-1100
 •   Temp ◦C 28-30
 •   T.N mg/l 14-32
 •    T.P mg/l 17-30
 •   FOG mg/l 90-300
 •   TDS mg/l 500-2500
روش تصفیه

بعد از شناسایی منشا تولیدی فاضلاب و تایین کمیت و کیفیت آن، نوبت به انتخاب روش تصفیه و فرآیند مناسب می باشد. انتخاب روش مناسب تصفیه متاثر از فاکتورهای دیگری نیز می باشد که به آن ها خواهیم پرداخت.

اولین موضوع در این رابطه استاندارد خروجی مورد نیاز جهت تصفیه می باشد. دربسیاری از موارد خروجی رستوران به چاه های آب و یا شبکه فاضلاب شهری هدایت می شود که در این صورت بوسیله ی آشغالگیری ابتدایی و انواع چربی گیرهای ثقلی API  CPI، چربی گیر DAF و یا سپتیک تانک می توان پیش تصفیه موردنیاز را انجام داد.

اما در موارد دیگری نیز به جهات استاندارد های زیست محیطی تخلیه به آب های سطحی و یا نیاز به بازچرخش پساب تصفیه شده (به جهت مشکلات کمبود آب) جهت استفاده در آبیاری فضای سبز و شست و شو ، نیاز به طراحی پکیج های تصفیه فاضلاب جهت تصفیه تمام آلودگی های فاضلاب اعم از FOG  BOD، COD ،TSS، مواد مغذی و کلیفرم ها خواهد بود.

در این گونه موارد اولین واحد تصفیه همان آشغالگیرها ،چربی گیرها یا سپتیک تانک ها خواهد بود. ضرورت جلوگیری از ورود چربی به علت اخلال در فعالیت میکروارگانیسم ها و درنتیجه اخلال در فرآیند تصفیه می باشد. همچنین این مخازن به علت ته نشینی لجن در کف و ایجاد شرایط بی هوازی، مقداری از TSS و COD فاضلاب را نیز تصفیه خواهند کرد و عمل متعادل سازی جریان جهت جلوگیری از ورود شوک های هیدرولیکی و آلی به پکیج تصفیه فاضلاب را انجام خواهند داد.

بعد از مرحله ی ابندایی نسبت BOD/COD مناسب جهت تصفیه بیولوژیکی فاضلاب فراهم خواهد شد.
متداول ترین روش های تصفیه بیولوژیکی لجن فعال هوادهی گسترده ، IFAS ، MBBR، MBR می باشند.

مزایای روش های بیولوژیکی نسبت به دیگر روش ها
 •   راهبری و بهره برداری آسان
 •   هزینه های راه اندازی و   نگهداری پایین
 •   حصول راندمان تصفیه بالا
 •   عمر مفید و کیفیت بالا
 •   فضای اشغال شده اندک
 •   عملکرد بدون بو و آلودگی

از دیگر روش های تصفیه فاضلاب رستوران ها می توان به روش انعقاد الکتروشیمیایی (الکتروکوواگولیشن) نیز اشاره کرد. بررسی ها نشان داده در این روش استفاده از الکترودهای آلومینیوم به آهن ارجحیت دارد. در این روش می توان به راندمان حذف ۹۴% دست یافت. الکتروکوواگولیشن قادر به خنثی سازی PH نیز خواهد بود.

پکیج تصفیه فاضلاب رستوران را از گروه فنی و مهندسی اوژن اطلس سپهر خریداری کنید.