تاریخ بروزرسانی قیمت‌ها ۱۳ /۱۱ /۱۴۰۱

قیمت مخازن GRP نگهداری آب

حجم مخزن(m3)طول*عرض*ارتفاع (متر)قیمت(تومان)
42*2*154,200,000 تومان
63*2*181,300,000 تومان
82*2*2108,400,000 تومان
123*2*2162,600,000 تومان
164*2*2216,800,000 تومان
205*2*2225,000,000 تومان
244*3*2270,000,000 تومان
305*3*2337,500,000 تومان
366*3*2405,000,000 تومان
405*4*2342,800,000 تومان
455*3*3385,650,000 تومان
486*4*2411,360,000 تومان
505*5*2428,500,000 تومان
605*4*3514,200,000 تومان
755*5*3642,750,000 تومان

قیمت مخازن FRP نگهداری آب

حجم مخزن(m3)طول*عرض*ارتفاع (سانتیمتر)قیمت(تومان)
4200*200*12527,600,000 تومان
6300*200*12541,400,000 تومان
8200*200*20055,200,000 تومان
12300*200*20082,800,000 تومان
16400*200*200110,400,000 تومان
20500*200*200132,000,000 تومان
24400*300*200158,400,000 تومان
30500*300*200198,000,000 تومان
36600*300*200237,600,000 تومان
40500*400*200252,000,000 تومان
45500*300*300283,500,000 تومان
48600*400*200302,400,000 تومان
50500*500*200315,000,000 تومان
60500*400*300378,000,000 تومان
75500*500*300472,500,000 تومان

قیمت مخزن آب پلی اتیلن عمودی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL50585,049,000
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL50584,612,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL52756,195,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50734,950,000
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU50735,890,000
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL52755,564,000
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL55858,552,000
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL55856,663,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL6010211,224,000
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU669610,660,000
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL601029,353,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL6613213,899,000
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU6613213,200,000
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL6613211,957,000
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU7912113,700,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL8511917,604,000
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU8412916,720,000
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL8511916,237,000
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL7217020,028,000
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL7217017,101,000
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU7118520,950,000
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU9413723,230,000
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL13313232,169,000
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL13313228,886,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL10914529,716,000
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL10914527,880,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL8821229,260,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU9020831,150,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو109145تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL8821231,783,000
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU10516332,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL12117242,400,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU12316440,290,000
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL12117240,793,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL10820043,023,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL10820041,661,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL13218851,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL11323751,238,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU13018448,680,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL13218850,498,000
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL11323750,498,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL15320879,632,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL13624679,632,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL13624679,480,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU15420575,500,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL15320879,480,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL183185100,059,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL18318598,191,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT177195101,012,000 *
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT15724899,513,000 *
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL222160126,310,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL222160124,277,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL188225130,402,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL188225113,000,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU170250120,000,000
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL222190145,938,000
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL222190140,059,000
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU220240174,470,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL195295197,030,000
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL195295191,310,000
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL255235248,367,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه210342251,930,000 *
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU250250248,370,000
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL255235243,667,000
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT256340363,980,000 *
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL255325367,793,000
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL255325355,153,000
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL290340464,251,000
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL290340441,457,000
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی305453تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی292670تماس بگیرید

قیمت مخزن آب پلی اتیلن افقی

نام محصولطول (cm)عرض (cm)ارتفاع (cm)قیمت (ریال)
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL7144486,092,000
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL7144484,204,000
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL7354586,195,000
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL7354585,492,000
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL99606812,525,000
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL99606810,214,000
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL112627013,263,000
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL112627010,100,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL105707713,994,000
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU103697813,280,000
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL105707711,595,000
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL124707716,879,000
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL124707714,951,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL135798621,369,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU133758920,300,000
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو1367988تماس
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL135798617,074,000
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL171819128,840,000
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL171819126,789,000
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL155909829,536,000
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL155909828,147,000
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU170889527,100,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810928,080,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL16810011035,111,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU1659810933,350,000
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو168100110تماس
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL16810011032,226,000
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار168100110-
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU16610311437,000,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL20211011652,032,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU19111412149,430,000
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو202114116تماس
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL20211011648,847,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL20212413564,824,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU21312012561,560,000
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو202124135تماس
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL20212413562,174,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL24014015296,436,000
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU23614115291,580,000
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL24014015294,400,000
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL250159170136,849,000
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL250159170133,457,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL245180190182,751,000
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU230175188173,610,000
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL245180190179,286,000
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی320205210تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی350210220تماس
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT360197219328,323,000*
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی450225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی650225160تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500500255235تماس
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850850255160تماس
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار360190200تماس
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار470190200تماس
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار720190200تماس
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار960190200تماس

مخازن آب و فاضلاب

مخازن در واقع منبع‌هایی هستند که جهت ذخیره سازی، جمع‌آوری و انبارسازی مایعات، نگهداری سیالات شیمیایی و اسیدی، تصفیه آب و فاضلاب، ذخیره سازی آب و… مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت تصفیه فاضلاب اوژن انواع مخازن نگهداری آب و فاضلاب را بر حسب اشکال هندسی (قیفی، زیرپله‌ای، مستطیل، مربع و…) طراحی و تولید می‌کند. تانک‌های ذخیره سازی آب و مواد شیمیایی در صنایع گوناگونی اعم از نگهداری نفت و گاز، صنایع غذایی، نگهداری مواد شیمیایی و اسیدی، تصفیه آب و فاضلاب و… کاربرد دارند.

با توجه به این موضوع که هر یک از سیالات ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند، طریقه ذخیره سازی آن‌ها در مخازن نیز متفاوت است. پارامترهایی مانند فشار بخار، مقدار اسیدی بودن، اشتعال بودن، نواسانات و… ماده و سیال ذخیره شده می ‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد.

گروه مهندسین اوژن اطلس سپهر تولید کننده و فروشنده انواع مخزن پلی اتیلن برای کاربرد در صنایع آب و فاضلاب می باشد.
مخازن پلی پروپیلن برای استفاده در محیط بیرون نیاز به روکشی مشکی رنگ و رزین های مقاوم به UV دارند.

کاربرد مخازن در ذخیره سازی و صنایع تصفیه فاضلاب

  • ذخیره سیالات شیمیایی و اسیدی و… برای بارگیری و پخش
  • حفظ و همسان نمودن کیفیت محصول و سیال ذخیره شده
  • ذخیره فرآروده‌های گوناگون
  • ذخیره سازی مواد اولیه
  • مورد استفاده شده در صنایع تصفیه آب و فاضلاب

مخازن مورد استفاده در صنایع گوناگون شامل انواع مخزن پلی پروپیلن، مخزن سپتیک تانک، مخازن اسید، استیل و مخازن نگهداری مواد شیمیایی می شوند. مخزن آب پلی اتیلن (polyethylene water tank) بیشتر جهت ذخیره‌سازی آب و هر نوع سیالی که با پلی اتیلن سازگار باشد استفاده می‌شود. مخزن آب پلی اتیلن (polyethylene water tank) معمولا در صنایعی نظیر صنعت ساختمان، کشاورزی، صنایع شیمیایی (جهت ذخیره سازی مواد) و حمل و نقل آب و دیگر سیالات سازگار نیز استفاده می شوند. امروزه در دنیا، ذخیره سازی و حمل و بسته بندی انواع آفت کش ها و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر توسط همین مخازن انجام می پذیرد.

سایر محصولات: چربی گیر

مخزن سپتیک ساده ترین نوع تصفیه خانه و یکی از پر کاربردترین سیستم های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی- انسانی محسوب میشود که تصفیه فیزیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک یک محفظه، آجری، بتنی، فایبرگلاس یا پلاستیکی زیرزمینی است که دارای حوض ته نشینی است. درمخزن س‍پتیک فاضلاب با سرعتی کم و بصورت متناوب به آن وارد می شود و ضمن طی کردن زمان ماند مشخصی در این مخزن با ته نشینی مواد معلق و شناور وتجزیه بیولوژیکی بخشی از مولد آلی (تحت واکنشهای بی هوازی) در حد متوسطی تا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تصفیه می گردد. جهت مشاوره، سفارش و استعلام قیمت انواع مخازن نگهداری و تصفیه آب و فاضلاب و دیگر محصولات شرکت، می توانید با کارشناسان گروه تصفیه فاضلاب اوژن تماس با شماره 021402191300 حاصل نمایید.

مخازن نگهداری مواد شیمیایی - Chemical Storage Tanks

مخازن نگهداری مواد شیمیایی

 مخازن نگهداری مواد شیمیایی از نام آنها مشخص است که برای ذخیره کردن موقت یا طولانی مدت مواد شیمیایی مختلف

خرید و قیمت مخزن استیل ساخت گروه اوژن

مخزن استیل

مخزن استیل (Steel Tanks) نوعی مخزن فلزی است که در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم است. بدنه آن از

قیمت مخزن اسید - گروه مهندسی اوژن

مخزن اسید

مخزن اسید چیست و در چه صنایعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ مخزن اسید، تانکر یا منبعی است که به منظور

قیمت و خرید مخزن پلی پروپیلن اوژن

مخزن پلی پروپیلن

مخزن پلی پروپیلن ساخته شده از پلیمر پروپیلن است که با نام اختصاری (PP) نیز شناخته می‌­شود. ماده پلی‌پروپیلن یکی

مخزن آب پلی اتیلن | اوژن اطلس سپهر

مخزن آب پلی اتیلن

مخزن آب پلی اتیلن (polyethylene water tank) بیشتر جهت ذخیره‌سازی آب و هر نوع سیالی که با پلی اتیلن سازگار

قیمت مخزن پنلی جی آر پی ساخت گروه فنی مهندسی اوژن

مخزن GRP

مخزن GRP (فایبرگلاس، کامپوزیتی) چیست؟ مخزن GRP که به عنوان مخزن فایبرگلاس نیز شناخته می‌شود. منبعی مدولار یا استوانه‌ای است

مخازن تحت فشار فایبرگلاس | اوژن اطلس سپهر

مخازن تحت فشار فایبرگلاس

مخازن تحت فشار فایبرگلاس با پوشش PE یا FRP بطور گسترده در سیستم های فیلتراسیون شنی، کربنی و سختیگیری در