به وب سایت گروه مهندسی اوژن اطلس سپهر خوش آمدید.
ازن ژنراتور | اوژن اطلس سپهر

ازن ژنراتور

ازن چیست؟ ازن مولکول غیر آلی سه اتمی اکسیژن است که به شکل گاز در لایه ی بالایی جو زمین انباشته شده است و به

اکسیژن ساز | اوژن اطلس سپهر

اکسیژن ساز

مقدمه اکسیژن ساز اکسیژن و نیتروژن به عنوان مهمترین گازهای تشکیل دهنده هوا که در حیات موجودات زنده نقش عمده ای را ایفا میکنند، شناخته