آشنایی با برخی از مواد آیین‌نامه عملیاتی آب و فاضلاب

عناوین

آیین‌نامه عملیاتی آب و فاضلاب

آشنایی با برخی از مواد آیین‌نامه عملیاتی آب و فاضلاب

۱_هدف 

تبیین ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌های آب و فاضلاب با متقاضیان مشترکین و استفاده‌کنندگان از خدمات و تأسیسات آب و فاضلاب

۲ ـ محدوده اجرا

امور آب و فاضلاب وزارت نیرو ـ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ـ کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب

۳ ـ مسئولیت‌ها

۱ ـ ۳ ـ مسئولیت اجرا
مسئولیت اجرای آیین‌نامه بر عهده مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.

۲ ـ ۳ ـ حکمیت

در تمام مواردی که اختلافی بین شرکت و متقاضی یا مشترک ایجاد شود بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت با متقاضی یا مشترک حکمیت با شورای سه نفره‌ای خواهد بود که توسط وزیر نیرو تعیین می‌شوند و طرفین می‌توانند قبل از احاله موضوع به مراجع قضایی به شورای موردنظر مراجعه نماید.

۳ ـ ۳ ـ تفسیر آیین‌نامه

در موارد ابهام، تفسیر این آیین‌نامه با وزیر نیرو است.

۴ ـ ضوابط اجرایی

فصل اول ـ تعاریف
کلمات و اصطلاحات زیر هنگامی که در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌ها و یا در قراردادهای برقراری انشعاب آب و فاضلاب به کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت.

۱ ـ ۴ ـ متقاضی

متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.

۲ ـ ۴ ـ مشترک

مشترک عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های (آب و یا فاضلاب) مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.

۳ ـ ۴ ـ شرکت

شرکت عبارت است از شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا می‌شود و به تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت به فعالیت می‌پردازد و خدمات موردنیاز آب و فاضلاب را تأمین می‌نماید.
۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ شرکت‌هایی که وظایف یاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند برای فعالیت‌های این مناطق دارای آیین‌‌نامه و تعرفه‌های خاص خود هستند.

۴ ـ ۴ ـ تأمین و استحصال آب

تأمین و استحصال آب عبارت است از: کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلبمه‌خانه‌ها و تأسیسات آبگیری از رودخانه‌ها و سدها) و همچنین بهره‌بردار از تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات ضدعفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبرسانی به منظور تأمین آب شهری، که این تأسیسات کلاً متعلق به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای می‌باشد.

۵ ـ ۴ ـ شبکه عمومی توزیع آب

شبکه عمومی توزیع آب عبارت است از: کلیه تأسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلبمه‌خانه‌های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می‌باشند.
۱ ـ ۵ ـ ۴ ـ در شهرهایی که تأمین و استحصال و انتقال آب از مناطق دور دست انجام می‌گیرد، مخازن ذخیره بیرون و حاشیه شهرها جزء تأسیسات مربوط به تأمین و استحصال آب تلقی می‌شود.

۶ ـ ۴ ـ خط آبرسانی اختصاصی

تأسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب) اعم از لوله و سایر ملحقات خط آبرسانی اختصاصی نامیده می‌شود.

۷ ـ ۴ ـ انشعاب آب

آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می‌شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می‌نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور، انشعاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

۸ ـ ۴ ـ تأسیسات و تجهیزات آب مشترک

کلیه تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله‌کشی که بعد از نقطه تحویل (محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شود تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

۹ ـ ۴ ـ وسایل اندازه‌گیری

وسایل اندازه‌گیری و کنترل عبارت است از: کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاه‌ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *